Polgármesteri évértékelő a KÉSZ rendezvényén


2014-02-07 22:50:10  | cikk: HuHa  | 


Polgármesteri évértékelő a KÉSZ rendezvényén főképe
A város múlt esztendejének értékelésére kérte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Pápai Csoportja Áldozó Tamást. A városvezetőt hasonló előadásra már tavaly is meghívta a közösség, a polgármester pedig idén is eleget tett a felkérésnek. A Szent Anna templom nagy hittantermében tartott összejövetelen először tavalyi gondolatait idézte fel.
-Akkor a nyugalomról és a biztonságról beszéltem, azaz arról, hogy mennyire fontos feltétel mindkettő együttes megléte a pápai családok és a város gyarapodása szempontjából.  Beszéltem arról is, hogy mekkora kihívás elé állította az élet az önkormányzatot, amikor felelősséget kaptunk a Pápai Hús megerősítésében; azt is mondtam, hogy a város rendelkezik azokkal az eszközökkel, amikkel eredményesen tud közreműködni a helyi munkahelyek védelmében. A nyugalom és a biztonság fontosságáról mondottakat természetesen továbbra is fenntartom, ám a Pápai Húst illetően – s ezt férfiasan meg kell vallani – tévedtem. Anélkül, hogy a saját felelősségemet kisebbíteni szeretném, azt is mondhatom, hogy tévedtünk. De mindezeken túl talán az visz minket legközelebb a valósághoz, ha azt mondjuk: megtévesztettek minket. A kormány jó szándékú döntésének köszönhetően rendelkezésünkre álló másfél milliárd forintról azt gondoltuk, azt hitették el velünk, hogy elégséges eszköz a százéves üzem megmentéséhez, ám áprilisra-májusra kiderült: ennek az összegnek a többszörösére lett volna szükség. A következmények drámaian alakultak. A tavalyi esztendőt úgy kezdtük, hogy a város gazdálkodása biztos lábakon áll, nem ismertünk jelentősebb kockázatokat; a Pápai Hús helyzetének következtében az ősznek pedig már azzal a tudattal kellett nekivágnunk, hogy a közszférában akár már a decemberi fizetések átutalása is nehézséget okozhat. A Pápai Hús adóbefizetései elmaradtak, a gyár nem tudott fizetni egyik legnagyobb beszállítójának, a Pápai Vízmű Zrt-nek sem; a csődeljárás kezdetén az is kiderült, hogy az előbbiek következtében a Pápai Hús legnagyobb hitelezője maga a város volt bejelentett 400 millió forintos igényével.
A polgármester hangsúlyozta, a múlt év végére a város túljutott a gazdálkodását ellehetetlenítéssel fenyegető helyzeten és ezért köszönetet mondott a képviselő-testületnek, melynek tagjai a viták ellenére túlnyomó többségben egyhangúan döntöttek a húsgyár ügyében.
-Ritka pillanat a hazai közéletben, hogy egy közösség számára olyannyira fontos kérdést sikerült az öncélú viták közül kiemelnünk és sikerült közösen döntenünk, azaz együtt vállalni a felelősséget kormányoldalnak és ellenzéknek.
Kiemelte azt is, a gyár nem menekült meg, de esélyt kapott: amennyiben az új lehetőségekkel élni tud, talpra állhat. Az értékelésből nem maradt ki a Várkertfürdő nehézségeinek megemlítése sem, ugyanakkor arról is szólt, hogy az év végi jó hírek és kedvező fejlemények minden előzetes várakozást felülmúltak.
-Először is, a városi költségvetésből működő intézményeink példátlanul szigorú gazdálkodásra tértek át: kötelező feladataik maradéktalan ellátása mellett gondos gazdálkodásuknak köszönhetően levegőhöz jutott a város. Köszönet ezért valamennyi intézményvezető kollégámnak a bölcsődéktől a szociális otthonig, a városgondnokságtól az óvodákig. Másodszor is, a kormány elfogadva azt, hogy önhibánkon kívül kerültünk nehéz helyzetbe, 400 millió forint támogatással segítette költségvetésünk rendezését. Harmadszor is pedig, a kormány újabb évvégi döntésével további 500 millió forint támogatást szavazott meg pápai önkormányzati feladatok megoldására. Negyedszer is, közel 100 millió forinthoz jutottunk decemberben különböző pályázatoknak köszönhetően, olyan forrásokhoz, amikkel részben működési, de leginkább korábban vállalt fejlesztési kiadásokat válthattunk ki. Ötödször is, decemberben Hende Csaba honvédelmi miniszter úr Pápán bejelentette, hogy a kormány átvállalja a pápai önkormányzatnak az előző évi adósságkonszolidáció után még fennmaradt, túlnyomó többségében ugyancsak 2010 előtt keletkezett adósságát, mintegy 2,3 milliárd forintot. A döntésnek köszönhetően olyan helyzet állt elő, amire az önkormányzatiság utóbbi 20 évében alig-alig volt példa: a városnak nincs közvetlen adóssága. Hatodszor pedig, 2013-ban kiválóan teljesített a pápai gazdaság. A december 20-i határnappal teljesített iparűzésiadó-befizetések azt mutatták, hogy 2013-ban a pápai vállalkozások olyan mértékben növelték termelésüket, hogy ugyanannyi adóbevétele keletkezett az önkormányzatnak a Pápai Hús kieső adóbevételei ellenére, mint amekkora egy évvel korábban volt, akkor még a legnagyobb adófizető Pápai Hús befizetésével együtt – sorolta, hozzátéve, a helyi gazdaság fejlődése több munkahelyet is eredményezett és október végére 6 és fél százalék alá csökkent az álláskeresők száma. Az évértékelőben szóba kerültek az állami fenntartásba került intézmények, az átalakult államigazgatási rendszer, de a város új intézménye, az Esterházy Múzeum is. A beruházások kacsán beszélt a belvárosi rehabilitációs projekt lezárásáról, az Esterházy-kastély rekonstrukciós munkálatainak megkezdéséről és ezek kapcsán a még hátralévő feladatokról is, amikre keresik a pénzügyi forrásokat, pályázati lehetőségeket.
-Az átépített Fő teret ezekben a hónapokban tanuljuk használni; közlekedünk az új irányokon a hétköznapokban és igyekszünk a legjobb helyet megtalálni a rendezvények számára. A Fő tér belakását élénk figyelem kíséri, s ez jó, hisz gyűlik a tapasztalat, s amennyiben korrekcióra lesz szükség, amennyiben a hétköznapi használat változtatásokat követel, akkor azokat majd meg kell tenni. Egyelőre leginkább talán arra várunk, hogy jöjjön el az a pillanat, amikor a kordonok nélküli kész Fő téren kivirágzott az ezernyi levendula és zöldellnek a fák.
Az idei esztendő terveiről úgy fogalmazott, bátrabban és a korábbi években példátlan szabadsággal tervezhetnek, s a költségvetésben sok kisebb, ám az érintettek számára fontos fejlesztési feladatra biztosítottak fedezetet: utakat és járdákat, Borsosgyőrön orvosi rendelőt építenek, játszótereket és közvilágítási hálózatot bővítenek, intézményeket korszerűsítenek. Amennyiben pedig a költségvetési folyamatok jól alakulnak, új célokat is megfogalmaznak év közben. Az idei évi fejlesztések között kiemelte – ugyan nem a város saját projektjeként megvalósuló, de a városlakók számára rendkívül fontos – kórház rekonstrukciót is.
-A másfél milliárdos beruházás a 2002-ben átadott új épülettömb és a hamarosan elkészülő rehabilitációs részleg után a következő nagy lépés abba az irányba, hogy korszerű körülmények között jussanak hozzá a pápai és a környékbeli betegek az őket megillető ellátásokhoz. Ha mindehhez hozzáadjuk a Várkertfürdő 2011-ben átadott gyógyászati épületének kialakítását, akkor azt mondhatjuk, hogy a 2010 utáni évek legnagyobb nyerteseinek egyike a pápai egészségügy: néhány év leforgása alatt korábban soha nem remélt nagyságú új beruházások szolgálják a helyi egészségügy megújulását.
Áldozó Tamás beszéde végén szólt az Unger Tamás alpolgármester vezetésével létrehozott gazdaságfejlesztési konzultatív, döntést előkészítő testület munkájáról, melyben az önkormányzatban képviselettel rendelkező pártok delegáltjain felül gazdasági szakemberek, vállalkozók, a munkaügyi központ szakemberei azon dolgoznak, hogy olyan helyi stratégiát  alakítsanak ki, amely a foglalkoztatás további bővítése, a helyben megszerezhető jövedelmek bővülése irányába mutat. A költségvetésben az elfogadandó gazdasági stratégia megvalósításának ez évi költségeire pedig 400 millió forintot különítettek el. Előadását a város 800 éves jubileumának megemlítésével és a jövőbe vetett hitről tanúskodó kívánsággal zárta.
-Azt kívánom magunknak, hogy a születésnapon túl, a három választási kampány ellenére 2014 legyen a gyarapodás éve a pápaiak számára. Legyen olyan esztendő, amit a már tavaly is emlegetett nyugalom és biztonság érzete kísér végig, legyen olyan, aminek az eredményeit elsorolni jövő januárban itt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének rendezvényén csak kétszer ennyi papír teleírásával lesz lehetséges.
A lényegre törő, jól követhető évértékelő után a jelenlévők számos kérdést fogalmaztak meg a polgármesternek, többek között a Fő térrel, az Esterházy-kastéllyal, a városi galériákkal és a rendezvényekkel kapcsolatban. Áldozó Tamás készséggel válaszolt a felvetett kérdésekre és köszönettel fogadta az elhangzott véleményeket.

Képek:

Áldozó Tamás polgármester évértékelő beszédének teljes szövege:


Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tavaly kaptam először meghívást, hogy az akkor mögöttünk hagyott esztendő eseményeiről, eredményeiről adjak számot az Önök közössége előtt; tavalyi meghívásukat idén megismételték, köszönet ezért Hauber Károly elnök úrnak és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége valamennyi tagjának; tavalyi meghívásukat idén megismételték, és ezzel lehetőséget biztosítanak nekem arra, hogy beszéljek mindarról, amit 2013-ban végeztünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha nem bánják, először arra utalnék, amit tavaly mondtam Önök előtt: akkor a nyugalomról és a biztonságról beszéltem, az az arról, hogy mennyire fontos feltétel mindkettő együttes megléte a pápai családok és a város gyarapodása szempontjából.  Beszéltem arról is, hogy mekkora kihívás elé állította az élet az önkormányzatot akkor, amikor felelősséget kaptunk a Pápai Hús megerősítésében; azt is mondtam , hogy a város rendelkezik azokkal az eszközökkel, amikkel eredményesen tud közreműködni a helyi munkahelyek védelmében. A nyugalom és a biztonság fontosságáról mondottakat természetesen továbbra is fenntartom, ám a Pápai Húst illetően – s ezt férfiasan meg kell vallani – tévedtem. Anélkül, hogy a saját felelősségemet kisebbíteni szeretném, azt is mondhatom, hogy tévedtünk. De mindezeken túl talán az visz minket legközelebb a valósághoz, ha azt mondjuk: megtévesztettek minket. A kormány jó szándékú döntésének köszönhetően rendelkezésünkre álló másfél milliárd forintról azt gondoltuk, azt hitették el velünk, hogy elégséges eszköz a százéves üzem megmentéséhez, ám áprilisra-májusra kiderült: ennek az összegnek a többszörösére lett volna szükség. A következmények drámaian alakultak. A tavalyi esztendőt úgy kezdtük, hogy a város gazdálkodása biztos lábakon áll, nem ismertünk jelentősebb kockázatokat; a Pápai Hús helyzetének következtében az ősznek pedig már azzal a tudattal kellett nekivágnunk, hogy a közszférában akár már a decemberi fizetések átutalása is nehézséget okozhat. A Pápai Hús adóbefizetései elmaradtak, a gyár nem tudott fizetni egyik legnagyobb beszállítójának, a Pápai Vízmű Zrt-nek sem; a csődeljárás kezdetén az is kiderült, hogy az előbbiek következtében a Pápai Hús legnagyobb hitelezője maga a város volt bejelentett 400 millió forintos igényével.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az év végére a város túljutott a gazdálkodását ellehetetlenítéssel fenyegető helyzeten. Köszönet először mindezért a képviselő-testületnek. Miután a Pápai Hús városi tulajdonba került (egyébként közel s távol példa nélküli, hogy egy ekkora termelő vállalat önkormányzati tulajdonban legyen), a tulajdonosi jogok letéteményese a képviselő-testület lett. A képviselők az év folyamán 20 ülésen foglalkoztak a cég helyzetével. Sokat vitatkoztunk, sok véleményt meghallgattunk és a döntéseink túlnyomó többségét egyhangú szavazással hoztuk meg; ritka pillanat a hazai közéletben, hogy egy közösség számára olyannyira fontos kérdést sikerült az öncélú viták közül kiemelnünk és sikerült közösen döntenünk, azaz együtt vállalni a felelősséget kormányoldalnak és ellenzéknek. Köszönet azután a Pápai Hús új vezetőinek, a munkavállalóknak és azoknak az üzleti partnereknek, akiknek a bizalma is kellett ahhoz, hogy a cég tovább tudjon működni és mára közel kerüljön ahhoz, hogy jogerősen eredményes egyezséggel zárja le a csődvédelem időszakát. De köszönet a kormánynak is, hisz az országos ügyek közepette is jutott a figyelméből annyi a városra, hogy újabb eszközöket biztosítson a gyár megmentésére. Fontos elmondani, hogy a gyár nem menekült meg, de esélyt kapott: amennyiben az új lehetőségeinkkel élni tudunk, talpra állhat a gyár; lesznek érdeksérelmek, lesznek vesztesei a következő hónapoknak, ám az átszervezésnek nincs alternatívája. A tönk szélére sodort gyár közelmúltja pedig csak hosszú hónapok múlva zárható le, addigra érhetnek véget a jelenleg folyamatban lévő munka-, polgári és büntetőjogi eljárások.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az előbb arról beszéltem, hogy a Pápai Hústól remélt bevételek elmaradása miatt veszélyben látszottak évvégi kifizetéseink is. Tovább nehezítette a helyzetünket, hogy a Várkertfürdő tartalékai is kimerülőben voltak, a fürdő ugyancsak közel sodródott ahhoz, hogy csődvédelmet kérjen a beszállítókkal szemben; korábban a kihívások ilyen sokasága egyszerre még nem jelentkezett egyidőben. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ugyanebben az időpontban kerültünk közel a belvárosi rehabilitációs projekt lezárásához és az Esterházy-kastély rekonstrukciójának megkezdéséhez. Bár a hitünket nem veszítettük el és hittünk az elvégzett munkában, ám az esztendő végi jó hírek és kedvező fejlemények minden előzetes várakozásunkat felülmúlták.
Először is a városi költségvetésből működő intézményeink példátlanul szigorú gazdálkodásra tértek át: kötelező feladataik maradéktalan ellátása mellett gondos gazdálkodásuknak köszönhetően levegőhöz jutott a város. Köszönet ezért valamennyi intézményvezető kollégámnak a bölcsődéktől a szociális otthonig, a városgondnokságtól az óvodákig.
Másodszor is a kormány elfogadva azt, hogy önhibánkon kívül kerültünk nehéz helyzetbe, 400 millió forint támogatással segítette költségvetésünk rendezését.
Harmadszor is pedig a kormány újabb évvégi döntésével további 500 millió forint támogatást szavazott meg pápai önkormányzati feladatok megoldására.
Negyedszer is közel 100 millió forinthoz jutottunk decemberben különböző pályázatoknak köszönhetően, olyan forrásokhoz, amikkel részben működési, de leginkább korábban vállalt fejlesztési kiadásokat válthattunk ki.
Ötödször is decemberben Hende Csaba honvédelmi miniszter úr Pápán bejelentette, hogy a kormány átvállalja a pápai önkormányzatnak az előző évi adósságkonszolidáció után még fennmaradt, túlnyomó többségében ugyancsak 2010 előtt keletkezett adósságát, mintegy 2,3 milliárd forintot. A döntésnek köszönhetően olyan helyzet állt elő, amire az önkormányzatiság utóbbi 20 évében alig-alig volt példa: a városnak nincs közvetlen adóssága.
Hatodszor pedig 2013-ban kiválóan teljesített a pápai gazdaság. A december 20-i határnappal teljesített iparűzésiadó-befizetések azt mutatták, hogy 2013-ban a pápai vállalkozások olyan mértékben növelték termelésüket, hogy ugyanannyi adóbevétele keletkezett az önkormányzatnak a Pápai Hús kieső adóbevételei ellenére, mint amekkora egy évvel korábban volt, akkor még a legnagyobb adófizető Pápai Hús befizetésével együtt. Azt is mondhatjuk, hogy egy év alatt a helyi gazdaság egy húsgyárnyi nagyságrendet növekedett s újfent igazolta, hogy sokkal jobb teljesítményt képes nyújtani, mint amekkorát sokan elvárnak tőle. Fontos, hogy ez a nagyobb teljesítmény nemcsak nagyobb adóbevételt, de több munkahelyet is jelent: október végére 6 és fél százalék alá csökkent az álláskeresők száma, ilyen adatot utoljára az ezredforduló környékén jelentettek a munkaügyi statisztikák.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A megelőző évek a nagy változások időszakát jelentik a közelmúlt történetében. Állami fenntartásba és tulajdonba került a tűzoltóság (mai nevén a katasztrófavédelem), a kórház, ugyancsak fenntartásba vette az állam az alap- és középfokú oktatási intézményeket. Január  1-től az államigazgatási feladatok túlnyomó részét a járási hivatalok látják el. Ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az átalakulás a feladatok ellátásának minőségét nem rontotta, minden átadott intézmény legalább a korábbi színvonalon működik, az egyes intézmények és a város kapcsolatai fennmaradtak, azokat ma is a miénknek tekintjük, szükségben számíthatnak a segítségünkre.
Tavaly január 1-től új intézménnyel is gazdagodtunk, a 90-es évek elején megyei fenntartásba adott Esterházy Kastély- és Tájmúzeum visszakerült a városhoz. A korábban átvett kékfestő gyűjtemény is az Esterházy Múzeum részeként működik januártól. Közgyűjteményt érintett egy másik lényeges változás is: a Jókai Mór Városi Könyvtár kiköltözött fél évszázadon át használt korábbi helyéről és a kastély után a volt Balla Róbert Téri Általános Iskola épületében működik tovább.
Hölgyeim és Uraim!
Tavaly lezártuk a közelmúlt egyik legnagyobb városi beruházását, a jórészt közösségi forrásokból finanszírozott belvárosi rehabilitációs projektet. Azaz ha pontosan akarok fogalmazni, akkor a Belváros megújításának első ütemét, hisz további programokat remélünk:  a Kossuth utca, Petőfi utca, Csáky utca, de a Fő utca is és a Március 15. tér ugyancsak rehabilitációra vár, s ezeknek a példáknak a felsorolásával még ki sem léptünk a közvetlen Belváros határain túlra. Az átépített Fő teret ezekben a hónapokban tanuljuk használni; közlekedünk az új irányokon a hétköznapokban és igyekszünk a legjobb helyet megtalálni a rendezvények számára. A Fő tér belakását élénk figyelem kíséri, s ez jó, hisz gyűlik a tapasztalat, s amennyiben korrekcióra lesz szükség, amennyiben a hétköznapi használat változtatásokat követel, akkor azokat majd meg kell tenni. Egyelőre leginkább talán arra várunk, hogy jöjjön el az a pillanat, amikor a kordonok nélküli kész Fő téren kivirágzott az ezernyi levendula és zöldellnek a fák. Ugyanakkor a tér közvetlen környezetében folyik tovább a munka: az Esterházy-kastély rekonstrukciója az év második felére fejeződik be. A kormány egy közelmúltban hozott döntésével felkínálta a lehetőségét annak, hogy 85 százalékos támogatottság mellett közel háromszáz millió forinttal többet költsünk az épület újjáépítésére, s bízunk abban, hogy a felkínált lehetőséggel élni tudunk, s a közreműködő szervezet számára elfogadhatóak lesznek a tartalmi változtatásra tett javaslataink. Látjuk azonban a kastélynál is a további fejlesztési célokat: a jelenlegi projekt nem tartalmazhatta az őrházak, a váristálló, a kerítések felújítását, a legendás kovácsoltvas kapu elkészíttetését és újraállítását, valamint a közvetlen kastélypark megújítását sem.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A váratlanul sok kihívással és nehézséggel teli 2013. esztendő után az előbb már említett kormányzati támogatásnak köszönhetően bátrabban és a korábbi években példátlan szabadsággal tervezhetjük a 2014. évet. Ugyan három választási kampány is izgalmi állapotban tartja majd a helyi közéletet, ám a viták csillapultával az idei év végén, remélem, mindenki úgy összegzi majd az eltelt hónapokat, hogy 2014 a gyarapodás éve volt. A gyarapodásé, hisz hosszú hónapok előkészítő munkáját követően megkezdődik a pápai kórház rekonstrukciójának újabb szakasza. A másfél milliárdos beruházás a 2002-ben átadott új épülettömb és a hamarosan elkészülő rehabilitációs részleg után a következő nagy lépés abba az irányba, hogy korszerű körülmények között jussanak hozzá a pápai és a környékbeli betegek az őket megillető ellátásokhoz. Ha mindehhez hozzáadjuk a Várkertfürdő 2011-ben átadott gyógyászati épületének kialakítását, akkor azt mondhatjuk, hogy a 2010 utáni évek legnagyobb nyerteseinek egyike a pápai egészségügy: néhány év leforgása alatt korábban soha nem remélt nagyságú új beruházások szolgálják a helyi egészségügy megújulását.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében sok kisebb, ám a lakókörnyezetükben érintettek számára fontos fejlesztési feladatra biztosítottunk fedezet: utakat és járdákat, Borsosgyőrön orvosi rendelőt építünk, játszótereket és közvilágítási hálózatot bővítünk, intézményeket korszerűsítünk. Amennyiben a költségvetési folyamataink jól alakulnak, új célokat is megfogalmazhatunk év közben. a város a stadionkorszerűsítési program egyik részese: a Perutz Stadion hiányzó infrastrukturális elemeit is megépítjük a következő kétéves program keretében.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kormány a már említett adósságkonszolidáció fejében azt kéri a helyi önkormányzatoktól, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a helyi gazdaság élénkítésében, javítsanak a vállalkozások működését segítő feltételeken. Unger Tamás alpolgármester úr vezetésével alakult egy konzultatív, döntést előkészítő testület a Városházán. A testületben az önkormányzatban képviselettel rendelkező pártok delegáltjain felül gazdasági szakemberek, vállalkozók, a munkaügyi központ szakemberei vesznek részt. Az általuk végzett munka néhány nagyon egyértelmű cél mögé rendeződik: olyan helyi stratégia elfogadása a feladatuk, amely a foglalkoztatás további bővítése, a helyben megszerezhető jövedelmek bővülése irányába mutat. A költségvetésben az elfogadandó gazdasági stratégia megvalósításának ez évi költségeire 400 millió forintot különítettünk el.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
2014 egyben a város első okleveles említésének 800. esztendeje is egyben. A jubileumi év a Magyar Kultúra Napján, január 22-én megkezdődött, rendezvények sokasága hirdeti még a város történetének e jeles mérföldkövét. Azt kívánom magunknak, hogy a születésnapon túl, a három választási kampány ellenére 2014 legyen a gyarapodás éve a pápaiak számára. Legyen olyan esztendő, amit a már tavaly is emlegetett nyugalom és biztonság érzete kísér végig, legyen olyan, aminek az eredményeit elsorolni jövő januárban itt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének rendezvényein csak kétszer ennyi papír teleírásával lesz lehetséges.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-03-23 13:37:12

A Fidelitas segítséget ajánl az idősek ellátásához


ajánlott cikk főképe

2020-03-15 10:51:42

Koszorúzással tisztelgett a város a 48-as hősök emléke előtt


ajánlott cikk főképe

2020-05-23 18:24:01

Egy hét múlva strandolhatunk!


ajánlott cikk főképe

2020-03-12 10:59:22

Az ünnepség elmarad, a tiszteletadást megtartják