Folytatjuk! – Interjú dr. Kovács Zoltánnal


2014-04-03 09:30:14  | cikk: HuHa  | fotó: Babos Petra  | 


Folytatjuk! – Interjú dr. Kovács Zoltánnal főképe
Dr. Kovács Zoltán a Fidesz-KDNP pártszövetség országgyűlési képviselőjelöltjeként indul a 2014. évi országgyűlési választásokon a Veszprém megyei 4. számú választókerületben. A rendszerváltást követően 20 évig Pápa polgármestere volt, a Parlamentnek 1998 óta tagja. Dolgozott a Veszprém megyei önkormányzat képviselőjeként is, az elmúlt három évben pedig kormánymegbízottként tevékenykedik. Mint mondta, Orbán Viktor miniszterelnök azzal a feladattal bízta meg, hogy a különböző területi szakigazgatási szervekből egységes, jól működő, a polgárokat szolgáló kormányhivatalt alakítsanak ki. Ez a feladat bővült ki később a járási hivatali rendszer megalakításával és a Kormányablak-hálózat továbbfejlesztésével.
- A rendszerváltás hajnalán alapítottuk meg Pápán a Fideszt, mint a megye akkori egyetlen ellenzéki szervezetét. Azóta is e párt tagjaként veszek részt a közéletben – mondta el magáról.

- Több cikluson ível át egyéni országgyűlési képviselősége, s idén ismét indult a Veszprém megyei 4. számú választókerület jelöltjeként.

-2002 és 2010 között ellenzéki képviselőként is megtisztelő feladatnak éreztem Pápa és a városkörnyék szolgálatát a Parlamentben, ám az elmúlt négy évben, kormánypárti politikusként adatott meg számomra a még hatékonyabb érdekérvényesítés lehetősége. A választókerület polgármestereivel, vállalkozóival összefogva, a lakosság széleskörű támogatásával sok-sok kitűzött célt sikerült megvalósítani: munkahelyek jöttek létre, több ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma és nemcsak a közmunka miatt, amiről sajnos több párt képviselője is lenézően nyilatkozik. Pedig az sok ember önbecsülését visszaadta, miközben segély helyett munkát kaptak. A versenyszférában is országosan 110 ezren jutottak munkához. Pápán és környékén 2010 óta 40%-kal csökkent az álláskeresők száma. Eközben jó néhány álláslehetőséget tartanak nyilván a munkaügyi kirendeltségek. Ez annak a több milliárdos gazdaságfejlesztési támogatásnak is köszönhető, amely a térség vállalkozóinak jutott. Közben a Húsgyárat is megmentettük! A településeken közösségi terek újultak meg, utak épültek. Pápán, Zircen milliárdos kórházfejlesztések zajlanak, egészségfejlesztési irodák nyílnak sorban a kistelepüléseken. A választók bizalmából kormánypárti politikusként szeretném folytatni a megkezdett munkát, hisz az első négy év nagyobbik része a romeltakarítással telt, az igazi építkezés időszaka még csak éppen elkezdődött, ám már az eddigi eredmények is biztatóak, erősítik mindazokat, akik hisznek magukban és hisznek az elvégzett munkában.

- Hogyan látja Magyarország jelenlegi helyzetét?

-Magyarország mára lerázta azoknak a béklyóknak a nagyobb részét, amit nyolc év szocialista kormányzásnak, de még inkább nyolc év sodródásnak köszönhetett. Maga Gyurcsány Ferenc vallotta meg Őszödön, hogy majd beledöglött abba, hogy úgy kellett csinálnia, mintha kormányozna, holott nyilvánvaló volt, hogy nem csináltak semmit. Ma a költségvetés hiánya az elvárt szint alatt marad, az infláció csak tized százalékokban mérhető, beindult a gazdasági növekedés, 250 ezerrel többen dolgoznak, számottevő a pedagógusok béremelése, ami - ha kisebb mértékben is, de – más ágazatokban is elkezdődött.
Adókedvezményekkel támogatjuk azokat, akik jövedelmükből nevelnek gyermekeket, nőtt a nyugdíjak reálértéke. Csökkentettük a családok rezsiköltségeit, melyet áprilistól folytatunk.
Kimentettük az önkormányzatokat az adósságcsapdából és a devizahitelesek közül is több 100 ezer embert. Persze, az utóbbi területen van még feladatunk. A cél, hogy május végére - mire megszületnek az ehhez szükséges intézkedések - a még bajban lévő deviza alapú lakáshiteleseket is kihozzuk a jelenlegi nehéz helyzetükből.
Átalakítottuk az államot, új Alaptörvényünk van, megadtuk külhoni testvéreinknek a magyar állampolgárságot. Ma átláthatóbb, biztonságosabb a magyarok élete, mint 4 éve. Jelentős a családtámogatások rendszere, a családi adókedvezmény 900 ezer családon segített, a gazdasági rendszerünk pedig munkára ösztönöz, s nem a segélyen élésre. Jó néhányszor módosítottuk a Btk-t, amely szigorúbb szabályokat tartalmaz. Számos eljárást indítottunk a múlt bűneinek feltárására. Nem rajtunk, hanem a kormánytól független igazságszolgáltatáson múlik az eredmény.
Jelentősen nőtt a külkereskedelmi aktívum, miközben visszafizettük az IMF hitelt, amit Gyurcsány és Bajnai vett fel rövid időre. Az ipar teljesítménye nőtt, a mezőgazdaság pedig 34 százalékkal teljesít jobban 2010-hez képest. A Kormány kiemelt feladatának tekinti a vidék népességmegtartó és foglalkoztatási erejének növelését, a vidéki élet minőségének javítását. Mára hatezer gazda bérelhet földet, szemben a 2010-es 600 nagyüzemmel. Támogatjuk a fiatal gazdálkodókat is, hogy minél többen válasszák lakó- és munkahelyüknek a vidéki térségeket. Bevezettük a fordított áfát és 5 százalékra csökkentettük az élősertés és a hasított félsertés áfáját, ezzel is védve a becsületes gazdákat - munkahelyeket megőrizve.
Nemcsak mi mondjuk magunkról, hogy jobbak a gazdasági mutatóink, hanem az összes külföldi elemző, hiszen a kötvénypiacról finanszírozzuk az államot nem hitelekből, mint szocialista elődeink. Nőtt Magyarország iránt a bizalom és a befektetési hajlandóság.
Összességében megújítottuk Magyarországot és elvégeztük azt a feladatot, amit a rendszerváltáskor nem végeztek vagy végezhettek el, kétharmados felhatalmazás hiányában.
Magyarország jobban teljesít, de még nem teljesít jól, legalábbis elmarad attól, amire az itt élők tehetsége és szorgalma alapján képes lehetne. Ahhoz, hogy Magyarország jól teljesítsen, a sodródás helyett újabb négy évre, újabb jó kormányzására van szükség, ehhez kérjük a polgárok bizalmát.

- Mi az a három/öt legfontosabb pillér, amelyre pártjuk programja épül?

-Jobboldali, konzervatív pártként értékközpontú politikát folytatunk. Az Alaptörvényben is megfogalmaztuk a hagyományos közösségek és értékek tiszteletét, hangsúlyozzuk a család fontosságát, a munka elsőbbségét a segélyekkel szemben, az időskorúak megbecsülését. Azaz, azokat az alapvetéseket tudom felsorolni, amire az elmúlt négy esztendő kormányzati programja épült, s aminek elemeit a választók ugyancsak alaposan ismerik. Továbbra is kiegyensúlyozott, a családok és az ország gyarapodását elősegítő, nyugodt kormányzást ígérünk. A válságból való kilábalást követően, olyat, aminek meggyőző eredményeit az utóbbi másfél évben egyre nagyobb számban tapasztalhatták meg az emberek Magyarországon.

- Milyen konkrét lépésekre lenne szükség mindezek érdekében a továbbiakban?

-Az országépítéshez, a szocialisták által felszaggatott sebek begyógyításához a hit és az elszántság mellett pénz kell. Az Orbán-kormány már bizonyította, hogy nem szórja el az adófizetők pénzét; míg a szocialista kormányok idején egyre mélyebbre süllyedtünk az eladósodottság szintje szerint, mára kikerültünk a túlzottdeficit-eljárásból. A helyi önkormányzatokat megszabadítottuk a szocialistáknak köszönhető adósságcsapdából, sőt, amint említettem már, nagy hivatáscsoportok (pl.: pedagógusok, egészségügyi dolgozók) bérének a rendezését is megkezdhettük. Az új kormány legfontosabb feladatainak egyike lesz, hogy a megnyíló uniós forrásokat a magyar gazdaság szolgálatába állítsa: 2014 előtt az összes uniós forrás 13 százaléka került a gazdaságfejlesztésre, mi ehhez képest a következő hét évben a források 60 százalékát a gazdaság megerősítésére szánjuk. Új munkahelyeket akarunk, növelni a foglalkoztatottságot, minél többeket visszavezetni a munka világába, az ország újraiparosítását, energiabiztonságot, nagyobb költségvetési bevételeket a bővülő termelésnek köszönhetően. Ugyanakkor a lehetőségekhez képest nem zárom ki azt sem, hogy a következő években tovább mérséklődjék a jelenlegi 16 százalékos szja-kulcs, egyes termékek esetében pedig az áfa is, mint az előző Orbán-kormány idején, amit aztán a Medgyessy, Gyurcsány kormányok megszüntettek.
A jobban, aztán jól teljesítő gazdaságnak kell megtermelnie (és nem a szocialista időkben megszokott nyakló nélküli hitelfelvételnek!) azokat a forrásokat, amik a jobb minőségű közszolgáltatásokat (egészségügy, oktatás, szociális kiadások, nyugdíj, stb.) tudják garantálni Magyarország számára.

- Melyek azok a célok és feladatok, amelyeket Pápán és térségében a következő ciklusban meg kívánnak valósítani?

-A következő négy évben a gazdasági növekedés a választókerület mind a három térségében, reményeink szerint, további munkahelyeket fog teremteni. Én abban bízom, hogy ezt a gazdasági bővülést a kormány a hiányzó infrastruktúra megépítésével is támogatja majd. Devecserben azt remélik, hogy a 83-as út nemcsak Győrtől Pápáig, hanem ennek folytatásaként, hozzájuk, a 8-as útig is elér. Az utóbbi 2 évben a járásban közel 3 milliárd forintért, mintegy 30 km út újult meg. A kistérségi úthálózat újjáépítését a jövőben is folytatni kívánjuk. A kialakult munkakapcsolatban, a korábbi együttműködés sikerében bízva támogatni fogom a helyi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseit; külön megtiszteltetés számomra, hogy számos település a következő évekre szóló terveinek elkészítésekor is kikérte tanácsaimat. Óriási a tartalék a térség turisztikai iparában: a Somlótól Pápán keresztül a Magas-Bakonyig a vállalkozói és önkormányzati együttműködések sokaságát kell kialakítanunk. Talán pápai polgármesterségemből hoztam magamnak azt az útravalót, hogy rendkívül fontosnak tartom épített kulturális örökségünk megóvását: a választókerületben műemlékek sokasága (templomok, malmok, várak, stb.) vár a megújulásra. De erős közösségekre is szükségünk van, így azon dolgozom a következő négy évben is, hogy erősödjön a települési identitás, s ha igénylik, a vallási közösségek is számíthatnak rám.

- Ön szerint milyen eredmények születnek az idei országgyűlési választásokon?

-A közvélemény-kutatások a Fidesz-KDNP sikerét ígérik, de így volt ez 2002-ben is. Amikor mégis azt mondom, hogy arra számítok, hogy Orbán Viktor folytatja majd a kormányzást, akkor ezt nem az elbizakodottság mondatja velem, hanem azért teszem, mert hiszek az elvégzett munkában. A kormányzás négy éve alatt és a térségben elvégzett munkában, de abban is, amit a Fidesz-KDNP sikere érdekében a kampánycsapatunk végzett az elmúlt időszakban. Külön köszönet és hála azoknak, akik önkéntesként, természetesen ellenszolgáltatás nélkül, meggyőződésből szabadidejükből rengeteg időt áldoztak arra, hogy a kampány során tervezett munkát el tudjuk végezni, hogy intenzíven eljussunk az emberekhez. Már csak néhány nap van hátra, de tudom, hogy vasárnap este hétig sokan dolgoznak majd azért, hogy sikert érjünk el. És ez nemcsak Pápán van így, de az egész országban: sokan vagyunk és hiszem, hogy elegen is a folytatáshoz.

- Saját személyét illetően milyen eredményre számít?

-Már többedik alkalommal indulok egyéni képviselőjelöltként, eddig én kaptam meg a bizalmat a választóktól, amit ezúton is köszönök. Azt kérem, hogy most is tiszteljenek meg vele, és akkor a következő négy évben is sok szép eredményt tudunk majd együtt elérni.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2019-08-14 23:50:12

Bemutatta képviselőjelöltjeit az ellenzéki együttműködés


ajánlott cikk főképe

2019-09-12 20:42:38

Csodát szeretnének látni? Irány Tapolcafő!


ajánlott cikk főképe

2019-11-09 08:16:54

Gólyabál a Közgázban


ajánlott cikk főképe

2019-10-24 19:53:30

Kalandpark a Közgázban


PÁPA időjárás