Közmeghallgatás Pápa város településfejlesztési stratégiájáról


2015-10-04 18:27:59  | cikk: pgya  | 


Közmeghallgatás Pápa város településfejlesztési stratégiájáról főképe
Közmeghallgatást tartott Pápa város önkormányzata péntek délután a 2013-2020. időszakra vonatkozó európai uniós fejlesztésekből történő településfejelsztési stratégiáról, amelyet a meghallgatás után a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. A Városháza nagytermében a képviselőknek és a megjelent érdeklődőknek Károlyi János tervező tartott előadást a stratégiáról.

A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat előzte meg, melynek eredményeként született meg jelen dokumentum. A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési háttérét, a stratégia-alkotás számára meghatározva a város és az egyes városrészek legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső környezet városfejlesztési szempontból releváns jellemezőit.

Fejlesztési célokként az alábbiak vannak megnevezve a stratégiában:

A térségi kapcsolatok erősítése, ezen belül is prioritás a Pápa – Győr kapcsolatrendszer erősítése. Fontos a kapcsolatok kétirányúvá tétele, Pápa turisztikai potenciáljának erősítése - a pápai fürdő, a pápai kulturális értékekhez kötődő szolgáltatások, a horgászati lehetőségek, a borutak - mint a győriek által is kedvelt célpontok, szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése.

A város dinamikus fejlesztése, a városkörnyék élhetővé tétele, a térségi gazdaság fejlesztése. A foglalkoztatás bővítését szolgáló gazdaságfejlesztés megvalósítása a térség népességmegtartó képessége növeléséért.
A stratégiai ágazatok fejlesztése, az autóiparhoz kapcsolódó és beszállító járműalkatrész előállító vállalkozások fejlesztése.

A húsipari vertikum fejlesztése, az állattenyésztés technológiai fejlesztésétől a „pápai hús” márkaértékét biztosító meglévő és az új feldolgozógyárakon át a – a fűszeriparban, a húshulladék feldolgozásban működő – vállalkozások fejlesztéséig.

A tejipari vertikum fejlesztése (állattenyésztéstől tejfelvásárláson át a feldolgozásig, sajátosan térségi termékek előállításáig) kiemelten a megyehatár menti Sokorói tengely mentén Nagydértől Bakonytamásin keresztül Gicig.
Textilgyártás 100 éves hagyományának folytatása (a termelési hagyományok és a mesterségbeli tudás hasznosítása a piac várható ismételt átrendeződése során), kézművesség.

A környezetipar fejlesztése, mint a nagy állattartó telepek trágya hasznosítására biogáz üzemek fejlesztése, állati eredetű melléktermékek és alapanyagok feldolgozása és hasznosítása, növényi és erdészeti eredetű alapanyagok és hulladékok hasznosítása, a termálvíz többirányú hasznosítása kertészeti termelésben.
A mezőgazdaság támogatása – a nagyüzemek, a kisüzemek, a családok önfenntartó gazdálkodását biztosító kisüzemek és a kereset-kiegészítést biztosító háztáji kisgazdaságok gazdálkodásának összehangolt támogatása különösen a megyehatárok melletti településekben – egészséges termékek előállítása, helyi, térségi piac létesítése.

A gazdaság fejlesztéséhez szükséges képzett munkaerő biztosítása.
Műszaki diplomások a győri gazdasághoz kapcsolódó járműiparban, illetve szakmunkások képzése a húsiparban.

A turizmus fejlesztése. A kultúra szerepének erősítése a turizmus fejlesztésében. Egészségturizmus, a termálfürdőbe látogatók számára háttérprogramok szervezése, a vallási turizmus fejlesztése (Tapolca + Pápa), a lovas turizmus fejlesztése, az egyedi kezdeményezések hálózatba szervezése, a falusi vendéglátás támogatása.
A kerékpárutak térségi rendszerbe fejlesztése, egyes kijelölt erdészeti utak bekapcsolása a kerékpárút hálózatba.

Városszerkezet fejlesztése területén az épített örökség és a városszerkezet védelme és megújítása. Az ipari beruházások ipari parkba telepítésének támogatása, mivel jelenlegi helyeken azokat körülnőtte a város.Korábbi gyártelepek rehabilitációja, értékőrző megújítása, példul a volt dohánygyár kulturális hasznosítása.A pápai elkerülő folytatása, amely fontos a NATO bázis miatt is.

Pápa integrált városfejlesztési stratégiája 2008-ban készült. Az IVS rögzíti Pápa város jövőképét: „Olyan város és kistérségi központ kialakítása, amely értékeit megőrizve, azt továbbfejlesztve egyaránt vonzó a befektetők, az idelátogató vendégek és a napjaikat itt élő városlakók számára.”
Az Esterházy tervben megfogalmazott hosszú távú jövőkép részletezése alapján a város stratégiai célja az alábbiakban ragadható meg: Pápa integrált városfejlesztési stratégiája Térségi központi szerepét szem előtt tartó, örökségeit és hagyományait fejlesztve őrző, vonzó és erős gazdaságú város megteremtése.

Pápa stratégiai fejlesztési céljának eléréséhez 7-8 évre vonatkozó tematikus célok:

Örökségőrző városrehabilitáció: Területi hatóköre: elsősorban a Belváros, illetve a Belső-Várkert. A tematikus cél a Belváros történeti épületállományának felújítását, és az Esterházy kastély rekonstrukcióját, a Fő tér és a Fő utca rehabilitációját, sétálóutcává alakítását célozza. (Az IVS ezen céljához kapcsolódóan megjegyzendő, hogy 1975-ben Pápán készült el először az a teljes körű tudományos előkészítő dokumentáció, mely mintául szolgálhatott az „örökségvédelmi hatástanulmány” rendeletben rögzített kidolgozásához. Ugyancsak Pápa az első vidéki városunk, ahol 1979-ben javaslat született a helyi örökségvédelem megvalósítására és elkészült a történeti városrészek és épületei helyi védelmének teljeskörű jegyzéke.)

A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság növelése: Területi hatóköre: elsősorban az ipari park, az Erzsébetváros ipari létesítményei, az Alsóváros (Pápai Hús Zrt. telepe) illetve kisebb részben a Belváros (a rehabilitáció során megvalósuló kereskedelmi-szolgáltatói élénkülés révén), illetve a Külső-Várkertben történő turisztikai fejlesztések is hozzájárulnak a foglalkoztatottság növeléséhez. A tematikus cél elsősorban az ipari parki infrastruktúra továbbfejlesztését érinti.

Turizmusfejlesztés: Területi hatóköre: elsősorban a Külső-Várkert, a Várkertfürdő, illetve a Kemping. Kisebb részben a barokk Belváros, a vonzó promenád kialakítása révén.

A városi infrastruktúra fejlesztése és rekonstrukciója: A városi infrastruktúra rekonstrukciója gyakorlatilag minden városrészben folyamatos feladat. elsősorban útfelújításokról, a csapadékvízelvezetés fejlesztésérl és rekonstrukciójáról van szó a város csaknem minden városrészében (folyamatos feladat), illetve egyes, most beépül városrészekben (Malomkert lakópark) létre kell hozni az alapvető infrastruktúra elemeit. Emellett egyes, a várostesten kívül es városrészek felé a megközelítést javítani kell (Tapolcafő).

Városi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: A városi közszolgáltatások, oktatási és egészségügyi intézmények infrastrukturális helyzete vegyes. Egyes, magas kihasználtsággal működő oktatási intézmények felújítását végre kell hajtani (Munkácsy Mihály általános Iskola – Tókertváros), Türr István Gimnázium – Belváros), az Esterházy kórház bővítése, szolgáltatásainak fejlesztése is napirenden van (Belváros). Ehhez részben kapcsolódik azon városi területek alapszolgáltatásainak bővítése, ahol szűkösség tapasztalható (Tapolcafő).

Leromlott, illetve leromlással fenyegetett városrészek rehabilitációja: A tematikus cél területi hatóköre: lakótelepek (Vajda – Külső-Várkert, Bástya - Belváros, Fáy és Huszár - Felsőváros, Kilián - Pápa város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltáró munkarész Alsóváros, Igal - Nagyhanta). Ezen felül a szociális problémákkal terhelt városrész Vaszari út és Téglagyári út által határolt városrész, azon belül is a Rigó utca. A városrészben található szeméttelep rekultivációja is a cél hatóköre (2010 után).
Városi zöldfelületek rekonstrukciója: A tematikus cél hatóköre: Erzsébetváros (Erzsébet-liget), Belső-Várkert (kastélypark), Tókertváros (Kis-Liget).

Az IVS teljes anyaga elektronikus formában elérhető ITT.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-04-10 19:57:42

Nem lesznek nyilvánosak a szentmisék húsvétkor sem


ajánlott cikk főképe

2020-08-03 14:24:17

Koronavírus-fertőzöttek Pápán


ajánlott cikk főképe

2020-06-17 17:15:45

Megszűnt a látogatási tilalom a kórházban


ajánlott cikk főképe

2020-07-13 17:43:16

Üléseztek a nemzetiségi önkormányzatok