Indulatos szócsata a testületi ülésen


2017-09-15 14:21:34  | cikk: HuHa  | 


Indulatos szócsata a testületi ülésen főképe
Többek között rendeletek módosítása, ingatlanértékesítésről szóló döntések szerepeltek a képviselő-testület csütörtök délelőtti ülésén. A városatyák a munkaértekezlet elején egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Tóth Sándorné egykori önkormányzati képviselő és Varga István emléke előtt. Az első napirendi pontban módosították az idei költségvetésről szóló rendeletet, ennek keretében az általános tartalékként szereplő tételt helyezték át a felhasználási területekre, és beépítették a TOP pályázatokon elnyert összegeket. Eszerint az év eleji 6,8 milliárd forintos mérleg főösszeg, mely 1,3 milliárd forint fejlesztést tartalmazott most 12,8 milliárd forintra emelkedett, melyből 7,3 milliárd fordítható fejlesztésekre. A napirendet egyhangúan elfogadták a képviselők, az ezt követő első félévi gazdálkodásról szóló beszámoló tárgyalásakor pedig 11 igen és 1 tartózkodással szavaztak.
Közel 13 milliárdra emelkedett a városi költségvetés mérlegfőösszege 

A képviselők módosították a belváros közlekedéséről szóló rendeletet, mely a Szabadság utcai Spar parkolóját érinti, melynek kezelését az eddigi fenntartó átadta a városnak. A parkoló átadását és fizető övezetbe történő besorolását azért tartotta szükségesnek a terület tulajdonosa, mert az ingyenes parkolót gyakran az ügyeiket intéző gépjármű tulajdonosok használták, az üzlet vásárlói számára pedig nem jutott hely. A változás szerint a Spar parkolóban 1 óra időtartamban továbbra is ingyenes lesz a parkolás a megfelelő jegy megváltásával, ennél hosszabb tartózkodás esetén azonban fizetni kell. A rendelet módosítását 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el. A napirend kapcsán Süle Zsolt Jobbikos képviselő azt a kérdést tette fel, hogy miért kell egy céget ily módon segíteni és mikor épülnek új parkolók a városban, ha a megszűnt száz parkolóhely helyett. Áldozó Tamás polgármester válaszában kijelentette, nem szűnt meg száz parkolóhely a városban, az önkormányzat pedig tervezi új parkoló kialakítását a Gróf út mentén. Hozzátette, erről a képviselőnek is kell, hogy legyen információja.

Az ülésen módosították az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletet is, mely a fogorvosi körzetekben eredményezett változást, majd lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadták el. Ezek között szerepelt, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal megtörtént az együttműködési megállapodás, így a szabadtéri fitnesspark kialakítása megkezdődhetett a tókerti sporttelepen, a kivitelezés befejezési határideje október 25.

A polgármester azokról az elnyert Top pályázatokról is tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a munkaértekezleten, melyeknek eredményéről a május 26-ai ülés után kapott értesítést az önkormányzat. Ezek egyike a barnamezős beruházás, a másik pedig a kulturális és közösségi terek fejlesztését célzó projekt. A napirend tárgyalásán a városvezető elmondta, az önkormányzat a legnagyobb átláthatóság biztosítása mellett kívánja végrehajtani a projekteket, a képviselők pedig betekinthetnek a közbeszerzési eljárások során keletkezett dokumentumokba is, hiszen a törvény számukra többletjogosultságot enged az adatkezelés során. Hangsúlyozta, a közbeszerzési eljárásokat köztisztviselők és közalkalmazottak bonyolítják le, nekik pedig nem kötelességük elviselni a gyalázkodást.
Fontosnak tartom, hogy megóvjuk munkatársaink tisztességét a nemtelen támadásoktól - jelentette ki a polgármester

-Fontosnak tartom, hogy mindenki megfelelő felelősséggel nyilatkozzon ezekről az ügyekről és fontosnak tartom azt is, hogy a munkatársaimnak a becsületét, emberi tisztességét megóvjuk, főleg akkor, ha nemtelen támadás éri őket – emelte ki, majd a Pápa-Tabuk nélkül című nyilvános facebookcsoport TOP-os projektekkel kapcsolatos bejegyzéseiből idézte Orbán Imre szavait, aki ezt írta: „...Az elnyert pályázatokkal kapcsolatban most már csak azt kell eldönteni, hogy melyik fideszes céggel végeztetik el a munkát, s mennyit kell visszacsorgatni a pártkasszába”. Süle Zsolt így reagált a bejegyzésre: „Nagyjából ez a helyzet...”

-Szeretném jelezni Süle Zsoltnak, hogy a bizottság elnöke főjegyző asszony. Aki azt írja saját oldalán, hogy a becsületesség a legjobb politika, csak kevés politikus ismeri fel, akkor szeretném felhívni arra a figyelmét, ha ilyen információja van, ami szerint főjegyző asszony és a bizottság tagjai fideszes cégeknek csorgatják vissza a pénzt és éppen ezt a döntést készítik elő, akkor itt a remek alkalom, itt van főjegyző asszony, tessék a szemébe mondani – szólította fel a polgármester a jobbikos képviselőt. Hozzátette, a becsületességnek része az egyenesség is, és nem ott kell bátornak lenni, ahol az ilyen öklendezést siker kíséri, hanem ott, ahol az, akit ezzel megrágalmaznak, egyenesen tud válaszolni.

Süle Zsolt megpróbált kitérni a felszólítás elől, országos politikai ügyeket kevert a helyi témába, szövegkörnyezetből kiragadott gondolatnak nevezte saját egy mondatos hozzászólását, majd egyre ingerültebb hangon védekezett, végül kijelentette, nem emlékszik arra, hogy közte és főjegyző asszony között valaha is vita lett volna.
Süle Zsolt magyarázkodását néha nevetés kísérte a teremben lévők részéről

-Nagyon ritkán keresem főjegyző asszonyt, akkor minden segítséget megkapok tőle. Nem emlékszem olyan ügyre, hogy kerestem volna főjegyző asszonyt, vagy főjegyző asszony keresett volna engem és valami nézetkülönbség lett volna köztünk – magyarázkodott a jobbikos képviselő.

-Éppen ezért megdöbbentő, hogy valaki minden segítséget megkap és után hátulról páros lábbal a gerincébe száll. Ez furcsa megközelítés – reagált Süle Zsolt szavaira a városvezető.

Áldozó Tamás az ülést követő sajtótájékoztatón a témával kapcsolatban emlékeztetett, a közbeszerzési döntésekről közbeszerzési tanács dönt, melynek nem tagjai politikusok: elnöke Kanozsainé dr. Pék Mária főjegyző, tagjai pedig köztisztviselők, közalkalmazottak.

-Méltatlannak tartom azt a vádaskodást, azt a hangulatkeltést ami egyes, Jobbikhoz kötődő fórumokon megkezdődött és méltatlannak tartom, hogy Süle Zsolt azzal ért egyet, hogy a közbeszerzések kihirdetése során nem történik más, mint fideszes vállalkozók kiválasztása és a pénzek pártkasszába való átcsorgatása. Az ülésen felkínáltam a lehetőséget Süle Zsolt számára, hogy szemtől szembe tisztázza ezt a kérdést főjegyző asszonnyal, de úgy látszott, képviselő úr erre nem hajlandó és továbbra is azon mezsgyén kíván haladni, ami a konfrontációt, vádaskodást, gyalázkodást jelenti, s nem azt, ami a konstruktív együttműködést.
Áldozó Tamás az ülést követő sajtótájékoztatón is elutasította a gyalázkodást

Az indulatoktól sem mentes vitát követően a városvezető arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a TOP második körében nyolc pályázatot nyújtott be a város, a megpályázott támogatási összeg összesen 2,7 milliárd forint.
Egyhangúan elfogadta a testület az önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosítását, mely ezáltal többek számára nyújt lehetőséget a támogatás elnyerésére. Az első diploma megszerzését elősegítő támogatás szociális ösztöndíj, lakhatási támogatás és utazási támogatás formájában igényelhető pályázat benyújtásával. A módosítással a jogosultságot meghatározó egyik feltétel, a családban egy főre eső nettó jövedelem összege változott, melyet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékában határoztak meg. Ugyancsak igennel szavaztak a képviselők a Bursa Hungarica pályázati rendszerhez való csatlakozásról, a az ESZI és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodásról, és arról, hogy a város pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatási felhívására. Tárgyaltak a Pápai Vízmű Zrt. gördülő fejlesztési tervéről, döntöttek arról, hogy 60 négyzetméternyi földterületre ingyenes használati jogot adnak az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás számára egy közfeladatot ellátó építmény elhelyezéséhez, és határoztak ingatlaneladásokról is. Határozati javaslatban fogadták el, hogy az egyedi kormánydöntés alapján biztosított forrásból a város megvásárolja a Vasas pályát és azt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon közé sorolja. A polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, a megvásárolandó terület hasznosításáról később döntenek, elsődleges feladat a balesetveszélyes állapotok megszűntetése. Ugyanakkor fontos területnek nevezte a Vasas pályát, hiszen a rekonstrukció előtt álló Belső-Várkert és a Téglagyári úti fejlesztési terület között fekszik, rekreációs célokat szolgáló létesítmények közelében. A pálya megvásárlásának hírét Kerecsényi Zoltán, a DK képviselője is üdvözölte hozzászólásában, aki arra tett javaslatot, hogy az egykori sporttelep emlékét méltón őrizzék meg a terület új funkcióval való megtöltése esetén is. 

        

Képek:


Címkék: testületi
Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet