Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásról a részönkormányzatoknál


2018-03-05 23:04:17  | cikk: Babos Petra  | 


Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásról a részönkormányzatoknál főképe
A városi képviselő-testületi ülést megelőzően a részönkormányzatok beszámolót hallgathattak meg az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról. A három részönkormányzat együtt tartotta az ülését a Városháza kistárgyalójában. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
Salamon Judit, a PVÖ ESZI Család - és Gyermekjóléti Központ vezetője részletesen beszámolt a központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról. Kitért a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a rendkívüli települési támogatásra, a tankönyvtámogatásra, a szünidei gyermekétkeztetésre.
-2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A járásszékhely település - lakosságszámtól függetlenül - köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen működő központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A 2017. évi forgalmi adatok alapján a szolgálat 1984 igénybevevővel állt kapcsolatban. A szolgáltatás szerves része a városban az adománykezelés. 2017-ben a schwetzingeni Vöröskereszt ruhaadománnyal, a Teuton Lovagrend bébiétellel támogatta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. Az adományokból 686 fő részesült a ruházatot, cipőt, bútort tartalmazó természetbeni juttatásban. A Lovagrend által felajánlott bébiételeket 745 gyermek részére juttatta el a szolgálat - mondta Salamon Judit, majd kiemelte, a SZ.I.K.R.A. Klub a gyermekjóléti szolgálat által működtetett olyan közösség, melynek tagjai a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés látókörébe került gyermekeket fogja össze. A szolgálat 2017-ben 8 alkalommal szervezett programot a klub tagjai részére. A programok között szerepeltek színházi előadások, részvétel városi programon, uszodalátogatás, korcsolyázás, nyári tábor.
-A Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági ügyekben eljáró esetmenedzsereinek feladata a szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenység. A 2017. évi forgalmi adatok alapján a központ hatósági csoportja 1742 igénybevevővel állt kapcsolatban - emelte ki a vezető.
-A védőnők a városban 2017. december 31-ig 143 várandós anyát gondoztak. Közülük 16 fő igényelt fokozott gondozást, 7 fő volt kiskorú, egy fő 14 év alatti. A védőnői munka során a családlátogatások alkalmával tapasztalt problémák elsősorban szociokulturális hátrányos helyzetből adódtak, illetve anyagi természetűek voltak. Sok visszajelzés számol be a lakókörnyezet és a személyi higiéné elhanyagoltságáról, az ingerszegény környezetről, a gyermekekkel közös térben tartózkodó dohányzó szülőkről, a felelősségteljes családtervezés hiányáról. A szükséges fogamzásgátlás elmaradásának hátterében szinte minden esetben anyagi okok húzódnak meg.
Az ülésen szó esett még gyermekek napközbeni ellátásról és az átmeneti gondozásáról, valamint a bűnmegelőzésben és prevencióban végzett munkáról is.

Képek:

Írásaink és fényképeink a forrás pontos megjelölésével (papa-ma.hu) szabadon átvehetők!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2018-11-30 20:20:49

Máltai élelmiszer adomány


ajánlott cikk főképe

2018-11-27 00:10:51

Kápolnakereszt helyreállítására gyűjtöttek


ajánlott cikk főképe

2018-08-31 14:22:51

Utolsó nap a piacon


ajánlott cikk főképe

2018-12-27 18:31:22

Járdafelújítás Borsosgyőrön