Beszámolók, projektek a képviselő-testület előtt


2018-05-12 17:21:21  | cikk: HuHa  | 


Beszámolók, projektek a képviselő-testület előtt főképe
Több beszámoló is szerepelt Pápa Város Önkormányzatának képviselő-testülete előtt a csütörtöki munkaértekezleten, de napirenden volt a 2017. évi városi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása és a TOP projektek előrehaladása is.
Ismét fontos ügyeket tárgyalt a testület

A város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló megtárgyalásával kezdte munkáját a testület májusi ülésén. A napirenden részt vett dr. Tarcsa Csaba Veszprém megyei rendőrfőkapitány és Szappan Csaba, a Pápai Rendőrkapitányság vezetője. A városi rendőrkapitány kiegészítésében arról szólt, a múlt évben kevesebb bűncselekmény történt a kapitányság illetékességi területén, mint az azt megelőző évben, ugyanakkor a közterületen elkövetett garázda jellegű cselekmények száma nőtt, de emelkedett a bűncselekmények nyomozási eredményességi mutatója is, ami a kapitányság munkájának sikerességét jelzi. Dr. Tarcsa Csaba a kapitányság tevékenységét eredményesnek ítélte, mint mondja, látja a továbbiakban szükséges feladatokat, ezek közül a szolgáltató jelleg erősítését emelte ki. Hangsúlyozta, a rendőrség számára nincs kis ügy és nagy ügy, minden feladat egyformán fontos. Mind a kapitány, mind a főkapitány köszönetet mondott a városvezetésnek az együttműködésért, mellyel a közbiztonság megőrzése és további javítása elérhető. A képviselők az előforduló közlekedési anomáliák megszüntetésének lehetőségéről, a KRESZ szabályainak betartására nevelő törekvésekről érdeklődtek, de volt kérdés azzal kapcsolatban is, hogy városunkban érzékelhető-e migrációs probléma, és a kábítószerrel való visszaélés mennyire jellemző. Áldozó Tamás polgármester és több képviselő is köszönetet mondott a rendőrök munkájáért és eredményes tevékenységet kívánt az idei esztendőre, a beszámolót a 12 jelenlévő képviselő közül 11 elfogadta, egy pedig tartózkodott.
Dr. Tarcsa Csaba megyei rendőrfőkapitány (balra) és Szappan Csaba városi rendőrkapitány válaszolt a kérdésekre

A városatyák tárgyalták a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet egyhangúan elfogadtak, majd a Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tavalyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntöttek. E két utóbbi szervezet munkájáért is köszönetet mondott a városvezetés, kérdés csupán a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó szúnyoggyérítéssel kapcsolatban merült fel. Erre válaszul Miskolczi Tibor, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese elmondta, a szúnyoggyérítési tevékenység meghatározott rend szerint zajlik a megyében, amint ismertté válik, hogy Pápa városa mikor kerül sorra, tájékoztatják a polgármestert. A két beszámolót egyhangú igen szavazattal fogadták el a képviselők.
A polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón kifejtette, a rendőrség és a katasztrófavédelmi kirendeltség munkája példaértékű, a várossal való együttműködésük jó, és remélik, hogy ennek még további szép eredményei lesznek.
-Hangsúlyoztuk, hogy ezen túl is kérjük a rendőrséget a közlekedési nehézségek megoldásában, hiszen nemcsak a Jókai utca felújítása okoz problémát, hanem a következő hónapokban, években megvalósuló közlekedési beruházások is - közölte, utalva a Korvin utca felújítására és a közlekedésfejlesztési projekt keretében épülő körforgalomra a Várkert utca-Téglagyári út kereszteződésében.
Miskolczi Tibor megyei igazgatóhelyettes (balra) és Csiilag István pápai kirendeltségvezető beszélt a katasztrófavédelem tevékenységéről

A testületi ülés napirendjén szerepelt a város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása. A zárszámadással kapcsolatban Áldozó Tamás polgármester elmondta, biztos alapokon nyugodott a múlt évi gazdálkodás, melynek főösszege az egyedi kormánydöntések alapján elnyert forrásokkal és a pályázati pénzekkel több, mint duplájára nőtt. Eredményesnek nevezte, hogy az adóbevételek 97 százalékban teljesültek és az ellenőrzések hatására javult adófizetési fegyelem.
-A város gazdálkodása stabil volt, a tervezett kiadásokra a fedezet egész évben rendelkezésre állt, az év végi állapotok azt mutatták, hogy rendelkezünk tartalékokkal. Soha rosszabb évünk ne legyen a költségvetés teljesítése és a forráshoz jutás szempontjából - fogalmazott. A költségvetés végrehajtásáról és a múlt évi ellenőrzések tapasztalatáról szóló rendelet-tervezetet 11 igennel és 1 tartózkodással, illetve 12 igennel fogadta el a testület.
A város gazdálkodása stabil volt 2017-ben

Önkormányzati rendeletben határozott a testület arról, hogy a korábban törvényben rögzített Közszolgálati Tisztviselők Napja, továbbra is munkaszüneti nap lesz, erről ugyanis a 2017-es törvénymódosítás szerint a helyi önkormányzat rendelkezhet. A köztisztviselők napja minden év július elseje.

Két önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2017. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása is a csütörtöki ülés feladata volt, e két társaság a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. A beszámolók kapcsán a Platán tevékenységével kapcsolatban a jégpálya üzemeltetése és a Pápa és Vidéke önkormányzati lap terjesztése merült fel kérdésként. Boros Katalin ügyvezető a jégpálya működésének műszaki és gazdasági üzemeltetését ismertette, hangsúlyozva, míg a hétköznapokon a látogatottság gyengébb volt, a hétvégéken minden turnust megtartottak az üzemelés idején. A lapterjesztéssel kapcsolatban arról szólt, a postaládák hiánya nehezíti a kézbesítést, de olyan lakótelepi háztömbökkel, társasházakkal is találkoztak, ahol a közös képviselő nem engedte a postaládást kézbesítést. Mint mondta, ez utóbbi problémákat többségében sikerült megoldaniuk. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tevékenységével kapcsolatban képviselői kérdésre elmondta, a cég kivitelezői csoportja folyamatosan dolgozott, elsősorban járdaépítéseket végzett, amikor pedig kültéri munka végzésére nem volt lehetőségük az időjárás miatt, az önkormányzati bérlakások felújítása volt a feladatuk. Az önkormányzati megrendelések mellett több piaci megrendelésnek is eleget tudtak tenni, melyből bevételük származott.
Boros Katalin, a Pápai Platán ügyvezetője válaszolt a Kft-vel kapcsolatos kérdésekre

Vegyes ügyek között tárgyalta a testület azt a tájékoztatót, mely az önkormányzat által elnyert TOP-os pályázatokról szólt. Ezek közül az egyikben - A pápai városi piac fejlesztése címűben - döntést is hoztak két kiviteli tervről. A tervek között jelentős építési költségkülönbség mutatkozik, ám az alacsonyabb árú terv is meghaladja a projektben rendelkezésre álló építési költségkeretet, így plusz forrás biztosítása mindenképpen szükséges lesz a megvalósításhoz. A testület végül az olcsóbb műszaki megoldást választotta, mely csupán a tetőszerkezet műszaki megoldásában mutat eltérést a drágább változathoz képest.
-Úgy gondoltam, ha valamelyik projekt esetében érdemi, a jövőt lényegesen befolyásoló döntést kell hozni, akkor azt a képviselő-testület elé terjesztem, ezért is volt fontos, hogy erről tárgyaljunk - jelentette ki a városvezető a sajtótájékoztatón. Arról is szólt, azon a hitelfelvételen kívül, melyről már februárban döntött a testület a projektek második csoportjának megvalósításához további hitelre lehet szükség. A most látszó adatok szerint a 7,6 milliárd forintnyi építőipari beruházást tartalmazó forráshoz összesen körülbelül 2-2,2 milliárd forint hitelre és néhány százmillió forint saját forrásra lesz szükség. Ez a 30 százalékos eltérés megfelel az országos átlagnak, más településeknek is hasonló többletigénye van a projektek megvalósításához. Az eltérés jellemzően az építőipari bérköltség növekedéséből és az építőipari anyagárak növekedéséből keletkezik.
Az új városi piac látványterve

Döntöttek a városatyák arról, hogy pályázatot nyújtanak be a Vásár utca járdáinak felújítására. A pályázati kiírás értelmében a költségek 65 százaléka nyerhető el a pályázaton, a városnak közel 8 millió forint saját forrást kell biztosítania a beruházáshoz. Tárgyaltak a képviselők a JMSZK közművelődési érdekeltségnövelő támogatására benyújtott pályázatáról, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatásáról, a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, melyre a TOP projektek megvalósításához volt szükség és a Huszár lakótelepi Tagóvoda férőhelybővítésének elképzeléséről is.

Képek:

Írásaink és fényképeink a forrás pontos megjelölésével (papa-ma.hu) szabadon átvehetők!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!