Beke Ágnes nyugállományba vonul - hozzájárult a testület a bölcsődevezető felmentéséhez


2018-07-12 11:46:46  | cikk: HuHa  | 


Beke Ágnes nyugállományba vonul - hozzájárult a testület a bölcsődevezető felmentéséhez főképe
Munkaértekezletet tartott ma délelőtt Pápa város Képviselő-testülete. A napirendi pontok megtárgyalása előtt Unger Tamás alpolgármester - aki az ülést vezette - felolvasta Kovászna város polgármesterének levelét, melyben a július eleji pápai látogatásukért mondott köszönetet. Gyerő József úgy fogalmazott, élményekben gazdag hétvégét töltöttek nálunk és bízik abban, hogy hamarosan Kovásznán láthatják vendégül a pápai delegációt. Mint arról hírt adtunk, erdélyi testvérvárosunkból 50 fős delegáció érkezett Pápára, látogatásuk célja az volt, hogy személyes és szakmai kapcsolatokat alakítsanak ki az azonos munkaterületen dolgozókkal, ezzel megalapozva a két település kapcsolatának további erősödését.
Unger Tamás alpolgármester (jobbra) vezette az ülést

Az ülés első napirendi pontjaként egy személyi ügyről döntöttek a képviselők: Beke Ágnes, a Napsugár Bölcsőde vezetője fordult azzal a kéréssel a testülethez, hogy közalkalmazotti jogviszonyát 2019. március 15-ével a város felmentéssel szüntesse meg. A bölcsődevezető 40 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, így a törvény szerint jogosult közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésére és nyugállományba vonulásra. A testület a felmentésről szóló határozati javaslatot egyhangú igen szavazattal elfogadta, eszerint a bölcsődevezető július 16-tól felmentési idejét tölti, mely idő alatt mentesül a munkavégzés alól. Az ülésen Unger Tamás alpolgármester a város nevében köszönetet mondott Beke Ágnesnek 4 évtizedes munkájáért, melynek kétharmadát az intézményvezetőként töltötte. Méltatta Beke Ágnes tevékenységét és arra kérte, hogy civilként is legyen tanácsadója, segítője a bölcsőde felújítását célzó projektnek, hiszen a TOP pályázaton elnyert támogatásból megvalósítandó felújítás tervei is az ő javaslatai, szakmai tanácsai alapján készültek. A távozó bölcsődevezető köszönetet mondott a testületnek, hogy hosszú időn keresztül bizalmat szavaztak neki és a Napsugár Bölcsőde vezetőjeként tevékenykedhetett. Úgy fogalmazott, nagyon jó volt együtt dolgozni a nehézségek ellenére is és bízik abban, hogy a bölcsőde továbbra is a város és a szülők, kisgyermekek megelégedésére látja el feladatát.
-A felmentési idő alatt az SZMSZ szerinti helyettesítés lép életbe, egyúttal a város pályázatot ír ki a bölcsődevezetői állás betöltésére - tájékoztatott Unger Tamás.
Beke Ágnes (jobbra) úgy fogalmazott, jó volt együtt dolgozni

A városatyák döntöttek a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról, mellyel a gépjárműtartással kapcsolatos rendelkezésekkel egészítették a korábbi rendeletet. Eszerint a gépjármű üzembentartója a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás elkövetéséért objektív felelősséggel tartozik. A módosítás meghatározza a kimentés lehetőségeit is, vagyis azt, hogy a jármű üzembentartója akkor mentesül az objektív felelősség alól, ha az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhez vételét követően 8 napon belül igazolja, hogy a jármű jogellenesen került ki a birtokából és erről hatósági eljárást kezdeményezett, vagy ha bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy a járművet más természetes vagy nem természetes személy használatába adta. A módosítást egyhangúan fogadták el a képviselők. A kiegészítő rendelkezések bevezetésének szükségességét az adta, hogy sokan engedély nélkül ráhajtanak és várakoznak a város zöldfelületein, holott ezt a rendelet tiltja, ugyanakkor az eljárás alól a jelen módosítások hiányában könnyedén kibújhattak a szabálysértők. 2017-ben 8, 2018-ban pedig már eddig 38 ilyen szabálysértés történt. A környezet és a zöldfelületek védelme indokolta tehát egy olyan igazgatási bírságolási rendszer bevezetését, mely alapján a gépjármű üzembentartója objektív felelősséget visel az általa üzemeltetett gépjárművel elkövetett szabályszegésekért - magyarázta Unger Tamás az ülést követő sajtótájékoztatón.
-Az objektív felelősség szabályainak bevezetésével orvosoljuk a korábbi hiányosságot, vagyis a tulajdonos szabálysértés esetén akkor is megbírságolható, ha úgy nyilatkozik, hogy nem ő vezette a gépjárművet.
Egyhangú döntéseket hozott mai ülésén a képviselő-testület

Vegyes ügyek között tárgyalta a testület a város településrendezési eszközeinek, ezen belül a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak a módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés eredményét. A partnerségi egyeztetésre az ipari park fejlesztését célzó Top projekt egyik eleme - a Kopja utca 83-as számú főútra való kivezetése - miatt volt szükség. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt július 2-án lakossági fórumon ismertették, érdemi módosításra vonatkozó javaslat sem ott, sem írásban nem érkezett.
-A mai döntéssel lezártuk ezt a partnerségi eljárást, a képviselő-testület tudomásul vette, hogy a településrendezési eszközök módosításhoz nem érkezett vélemény és javaslat a „Kopja utca meghosszabbítása és csomóponti kialakítása a 83. számú főúttal” tárgyában - összegezte az alpolgármester.

Képek:

Írásaink és fényképeink a forrás pontos megjelölésével (papa-ma.hu) szabadon átvehetők!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!