Gangler László: Új beosztásomban az egész Magyar Honvédség érdekében fogok dolgozni, de sohasem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem


2019-01-29 21:19:52  | cikk: HuHa  | 


Gangler László: Új beosztásomban az egész Magyar Honvédség érdekében fogok dolgozni, de sohasem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem  főképe
Ünnepi állománygyűlésen köszönt el az MH Pápa Bázisreptértől Gangler László ezredes, a reptér eddigi parancsnoka és vette át a parancsnokságot Magasy Zsolt ezredes. A katonai ceremónián részt vett dr. Böröndy Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága parancsnokhelyettese, a meghívott vendégek között jelen volt Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, Wiek Noldus, a SAC programigazgatója, Bjorn Gohn-Hellum, a HAW parancsnoka, Kilián Nándor és Sáfár Albert dandártábornokok, valamint a pápai hivatásos szervezetek képviselői.
A teljes állomány és meghívott vendégek előtt köszönt el a Pápa Bázisreptértől Gangler László

A csapatzászló bevonulása és a Himnusz hangjai után a kinevezésről, előléptetésről és parancsnokváltásról szóló honvédelmi miniszteri személyügyi határozatokat ismertették.
-A Magyar Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetésirányítási rendszere kialakításával összefüggő, egyes feladatokról szóló HM utasításban foglaltakra figyelemmel, Magyarország honvédelmi minisztere 2019. január 1-jei hatállyal kinevezte Gangler László ezredest, a MH Pápa Bázisrepülőtér vezetőszerve, parancsnokság bázisparancsnok beosztásból a Magyar Honvédség Parancsnokság Magyar Honvédség Parancsnokság Csoportfőnökségek Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettes, dandártábornok beosztásba - hangzott a határozat. A honvédelmi miniszter 2019. január 1-jei hatállyal Magasy Zsolt ezredest, a bázisrepülőtér eddigi parancsnokhelyettesét kinevezte bázisparancsnok beosztásba és előléptette ezredes rendfokozatba - ezt a határozatot is ismertették az állománygyűlésen.
Dr. Böröndy Gábor altábornagy elismeréssel szólt a pápai alakulat munkájáról és a leköszönő parancsnok tevékenységéről

Dr. Böröndy Gábor altábornagy beszéde elején arról szólt, a parancsnoki átadás-átvétel mindig fontos mérföldkő a honvédség életében, az alakulat életében pedig kiemelkedő szerepet játszik.
-Pápa szimbolikus helyszíne a Magyar Honvédségnek. Emlékezzünk vissza a 2003-2005-ös évekre, arról beszéltünk, hogy Pápa Bázisrepteret bezárjuk, a Magyar Honvédség kivonul ebből a városból, feladja és elengedi ezt a repülőteret. Azonban az itt dolgozó emberek, az itt dolgozó városvezetés ebbe nem nyugodott bele, azt mondta, kell a Pápa Bázisrepülőtér, találjuk meg, hogy lehet továbbvinni a pápai szellemiséget, hogy lehet ebből jót építeni - idézte a múltat, hozzátéve, hosszú egyeztetések után megszülettek a döntések, melyek Pápát fejlesztették. Mint mondta, ebben az időszakban a honvédséget a leépítések, a bezárások, a megszüntetések jellemezték, ez az alakulat azonban talpra állt, felemelkedett és példát mutatott a Magyar Honvédségnek.
-A Pápa Bázisrepülőtér ma a Magyar Honvédségnek a Ferihegye, a belépő repülőtere katonai szempontból a magyar légtérnek. Kiemelt szerepet játszik a NATO műveletekben is. Kellett a hit, az elszántság, hogy meg tudjuk csinálni, és önök megcsinálták. A semmiből felépítettek egy olyan 21. századi szintű bázist, amely lehetővé teszi, hogy ma itt álljunk és azt mondjuk a Magyar Honvédség vezetése nevében: köszönjük!
Az altábornagy Gangler László parancsnok tevékenységét is méltatta beszédében. Felidézte a leköszönő bázisparancsnok katonai pályafutásának kezdetét, és mint mondta, az ő alapossága, szakmai tudása, parancsnoki kvalitása lehetővé tette - együtt a városvezetéssel -, hogy ma büszkék lehessenek erre az alakulatra.
-Ehhez nagy kitartás, nagy fokú fegyelmezettség és türelem kellett. Lépésről-lépésre építkezett. A bázisrepülőtér előbb egy zászlóalj szinten működött, ma már egy ezred szintű szervezetről beszélünk. Ez fejlődés. Remélem és tudom, hogy tovább viszik az ő szellemiségét, az új parancsnok, Magasy ezredes úr is itt nőtt fel a repülőtéren, itt volt végig az elejétől fogva, ismeri önöket, tudja, kire támaszkodhat, kinek kell fejlődnie.
Dandártábornokként folytatja katonai pályafutását

Dr. Böröndy Gábor kiemelte, Gangler ezredes úr nyugodt lelkiismerettel adhatja át a lobogót, és a továbbiakban azt a munkát végzi nagyban, a Magyar Honvédség szintjén, amit Pápán elkezdett.
-Övé lesz a felelősség, mint tábornoki beosztásban lévő csoportfőnök-helyettes kolléga, hogy a Magyar Honvédség infrastruktúráját, beruházásait rendbe rakja. Készüljünk fel nemcsak vassal, kiképzéssel, hanem infrastruktúrával is a Zrínyi programra. Hiszen látjuk a többi laktanyát, korántsincsenek ilyen jó állapotban, mint a pápai. Neki van tudása, tapasztalata és parancsnoki vénája. Legyenek büszkék volt parancsnokukra és mindenben támogassák az új parancsnokot! - szólt az állományhoz, hangsúlyozva, a Zrínyi program nem valósítható meg anélkül a pápai példa nélkül, amit az itt szolgálók adtak a Pápai Honvédségnek. Pápa előtt is nagy kihívások állnak, egész Magyarország légterét ki kell szolgálnia, képesnek kell lennie nagyobb kötelékek befogadására.
Az altábornagy beszéde végén úgy fogalmazott, a mai nap ünnep, melyen Gangler László ezredest és Magasy Zsolt ezredest ünneplik, aki átadja és átveszi a parancsnoki beosztást. Megköszönte az állomány munkáját, sok siket kívánt a továbbiakra és azt mondta, legyenek büszkék arra, hogy pápai katonák.
Városunk előljárói is részt vettek a parancsnokváltási ceremónián

Gangler László leköszönő parancsnok személyes múltidézéssel kezdte beszédét. Megemlítette, több mint 30 év telt el azóta, hogy újonnan avatott tisztként átlépte a bázis kapuját és bemutatták az akkori állománynak ebben a helyiségben, ahol most búcsúzik. A külszolgálati, az egyetemi, nyelvtanfolyami és felsővezetői képzés idejét leszámítva végig szülővárosában, ennél a katonai szervezetnél szolgált, amihez érzelmileg is erősen kötődik. Felidézte, édesapja is itt szolgált, ő maga gyermekként is többször járt a repülőtéren, felmászott a repülőgépekre, azon a lakótelepen nőtt fel, ahol katonák laktak, és csak később tudta meg, hogy Zoli bácsi és Sanyi bácsi barátainak édesapjai vezető beosztású katonák ennél a szervezetnél.
-Első tiszti beosztásomat megkapva ezek a dolgok új értelmet nyertek, örömmel lettem ennek a csapatnak a büszke tagja, végigjárva a ranglétrát. Ezért vagyok különösen büszke arra, hogy parancsnokként is vezethettem ezt a csapatot - tette hozzá, majd az előtte álló feladatokról beszélt.
-A Magyar Honvédség érdekei, a soha nem látott mértékű és sebességű haderőfejlesztés úgy kívánják, hogy elöljáróim akaratának megfelelve máshol folytassam pályám, magasabb szinten dolgozzak a magyar haderő építésében. Ez személyes sikernek tűnhet, de ez a Pápán szolgáló katonák elismerése is. Szerencsésnek érzem magam, hogy az itt dolgozók lelkiismeretes csapatmunkájáért, a becsülettel és fáradhatatlanul végrehajtott feladatokért, az előremutató, példás hozzáállásért az összes kifejezett elismerést bázisparancsnokként én kaphattam. Vezetőink újra és újra gratuláltak az elért eredményekhez és akkor mindig azt jelentettem, hogy ez csapatmunka volt.
A búcsúzó parancsnok visszatekintett 2001-re, amikor létrejött a csöppnyi alakulat, mely hitt a jövőben, emlékeztetett a repülőtér újraélesztésére és sikeres pályára állításának mérföldköveire: a reptér 2005-ös újranyitására, a fejlesztésekre, a nemzetközi stratégiai légiszállítási képesség idetelepülésére, a C-17-esek megérkezésére és az ezekhez kapcsolódó újabb beruházásokra.
-2012-től ennek a folyamatnak parancsnokként lehettem a részese, az azóta eltelt időszak tele volt kihívásokkal, de megérte, mára az együttműködés a SAC programmal gördülékeny és zavartalan, emellett kutató-mentő szolgálatot működtetünk, fogadjuk a Magyar Honvédség különböző repülőeszközeit, nagyszabású nemzetközi gyakorlatoknak adunk otthont, részt veszünk a Magyar Honvédség hazai és nemzetközi szerepvállalásaiban, biztosítjuk a repülőtér folyamatos fogadókészségét és fejlesztési koncepciónknak megfelelően folyamatosan dolgozunk a bázis képességbővítésén. Ezek az eredmények a pápai katonák hozzáállásának köszönhetőek, egy kiemelkedő csapat szolgál itt, bázisparancsnokként én is ennek a csapatnak voltam része.
Mint mondta, fájó szívvel, de örömmel adja át a parancsnoki beosztást Magasy Zsolt ezredesnek, akivel az elmúlt évtizedekben együtt szolgált Pápán, arra kérte az állományt, hogy ugyanolyan hozzáállással szolgáljon az új parancsnok irányítása alatt is, ahogy eddig. Végül köszönetet mondott a vezetőinek a bizalomért, a magasabb beosztásba való kinevezéséért, Pápa Város Önkormányzatának és a civil szervezeteknek az együttműködésért, a pápai katonák munkájáért és az elmúlt évekért.
-Új beosztásomban az egész Magyar Honvédség érdekében fogok dolgozni, de sohasem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem - mondta.
Gangler László több mint 30 évig szolgált Pápán, végigjárta a ranglétrát és parancsnokként búcsúzott

Magasy Zsolt, a Pápa Bázisrepülőtér új parancsnoka köszöntőjében felidézte, többször beszélt már az állomány előtt parancsnokhelyettesként, megbízott parancsnokként, a mai nap azonban egyedülálló, mert óriási megtiszteltetés számára ennek az alakulatnak a parancsnoki teendőit átvenni. A köszönet szavai után, az alakulat előtt álló kihívásokról beszélt.
-Bázisparancsnokként célom, hogy az eddig megtett úton haladjunk tovább és a korábbiakhoz hasonló szellemiséggel oldjuk meg az előttünk álló feladatokat. A stratégiai légiszállítási program kiszolgálása mellett, a kutató-mentő szolgálat folyamatos ellátása, felkészülés az új típusú repülőeszközök fogadására minden nap kihívás számunkra. Feladatunk lesz a fejlesztési koncepció további megvalósítása, féltávnál vagyunk azon az úton, aminek a végén olyan katonai, logisztikai központtá válunk, ami rendelkezik vasúti, közúti, vízi összeköttetéssel és fogadni tudja a legkülönbözőbb típusú repülőeszközöket.
Reményét fejezte ki, hogy jó kapcsolatuk a lakossággal, Pápa Város Önkormányzatával és a civil szervezetekkel továbbra is zavartalan marad.
-Látható, hogy eseménydús, kihívásokkal teli, értékteremtő és izgalmas évek elé nézünk. Elvárom, hogy minden pápai katona az eddig is tanúsított előremutató szellemben, becsülettel, egymást kölcsönösen segítve, a legjobb tudása szerint végezze feladatát. Bázisparancsnokként mindent elkövetek azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszert, hátteret, támogatást megteremtsem - jelentette ki beszéde végén.
Magasy Zsolt, az új parancsnok a reptér előtt álló kihívásokról is beszélt

Az állománygyűlésen egy régi, hagyományos katonai szokás szerint a csapatzászló átadásával is megerősítették a parancsnokváltást. Gangler László távozó parancsnok átadta a csapatzászlót Magasy Zsoltnak, aki azt magasba emelve - az előírásoknak megfelelően - két nyolcas kört írt le a lobogóval a levegőben, jelképezve, hogy immár őt kell követnie a pápai bázisreptér állományának.

Képek:


Címkék: bázisrepülőtér
Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2019-05-16 22:36:56

Óvodások és iskolások szállták meg a repteret


ajánlott cikk főképe

2019-06-27 22:21:51

Amerikai parancsnok követi a norvégot a Nehéz Légiszállító Ezred élén


PÁPA időjárás