Négy éve alakult meg az Elsősorban pápai Városbarát Egylet


2019-11-13 22:18:58  | cikk: Babos Petra  | 


Négy éve alakult meg az Elsősorban pápai Városbarát Egylet főképe
Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet 2015-ben alakult. Ma tartottak egy rendhagyó ankétot, amelyen a 2015 és 2019 közti időszakra tekintettek vissza a megjelent önkéntesekkel. Az összejövetelen Kerecsényi Zoltán alapító, ügyvivő beszélt az elmúlt négy évről.
Mint mondta, alakulásától fogva egyfajta katalizátor-szervezetként határozta meg önmagát az egylet. -Sok ötlettel a tarsolyban, az egészséges patriotizmust, a lokálpatriotizmust erősítve, s az értékek megőrzését, továbbörökítését célul kitűzve kezdtük meg a munkát 2015-ben. Azóta tevékenységünket számos program, kezdeményezés igazolja - kezdte Kerecsényi Zoltán, majd kiemelte a Kossuth Lajos születésének 215., Pápa város díszpolgárává választásának 130., a pápai Kossuth utca elnevezésének 125. évfordulói jegyében 2016-2017 folyamán szervezett Kossuth Emlékprojektjüket, majd a 2018- 2019 esztendők során az 1848/49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 170. évfordulójával kapcsolatos vállalásaikat, ezek közül is kiemelten a Pápa mellett vívott ihászi csata 170. évfordulós eseményeit.
Az ünnepségen értékelték az elmúlt négy év munkáját

-Mondhatni, a kossuthi - '48-as emlékápolás lett az elmúlt négy év alatt az Elsősorban pápai Városbarát Egylet fő profilja. A Kossuth Emlékprojekt és a '48/49-es 170. évfordulós éveink alatt felkerestük a város és a környező falvak szinte összes negyvennyolcas honvédsírját, emlékszalagokkal kötöttük át ezek emlékoszlopait, korhadó fakeresztjeit, -felhívtuk egyik-másik állapotára a helybeliek figyelmét; adományoztunk több környező község számára Kossuth-domborművet, az emlékápoló és emlékezet-pártoló tevékenység elismeréseként Eberhardt- és Vajda-emlékplaketteket. Hirdettünk diákok számára történelmi vetélkedőt, rajzpályázatot, közreadtunk nem egy ismeretterjesztő kiadványt, számos ankét, előadás keretében emlékeztettünk néhai neves személyiségekre, példaadókra. Felvállaltuk a helyi Petőfi és Orlai emlékek ápolását, egy egész éven át Petőfi-sorozatunk volt, az egyleti működés alatt hagyományt teremtettünk októberben, a Batthyány-relief előtti, és januárban a kollégium előtti Nagy László-megemlékezéseinkkel. Kezdeményeztük a városvezetésnél egy Kossuth és egy Orlai domborműves emléktábla felállítását, Ihászon az ütközet hőseinek egy újabb, méltóbb emléktáblát. Közadakozásból hitelesebbre, esztétikusabbra cseréltük a pápai Világos utcában a város hajdani híres diákjának, a Kossuth-díjas Nagy László költőnek a tábláját; egy szerény emlékjelet készítettünk születésének 95. évfordulóján Huszár János tanár úrnak. Nem egyszer elevenítettük fel a méltatlanul elfeledett Somogyváry Gyula író-költő pápai kötődéseit, ajánlásunkra a pápai települési értéktár részévé is vált Somogyváry. Látókörünkbe került rászorulók segítésére Szladik János néhai '48-as pápai jótevő nevét viselő karitatív sejtet is létrehoztunk egyletünkön belül - emelte ki az egylet alapítója.
Az elkövetkezendő időszakról elárulta, 2020 folyamán sem tévesztik szem elől a '48-as emlékápolást. Meg szeretnének emlékezni majd a 195 éve született, a gecsei temetőkertben nyugvó Eberhardt Károly szabadságharcos honvédtisztről, de nem maradhat el a hagyományos pápai Nagy László- megemlékezésük sem, terveznek egy emlékülést Pápa város 1945-ös megmenekülésének 75., s a két náciellenes pápai polgármester: dr. Szőllősy Sándor születésének 120., elhunytának 50., dr. Sulyok Dezső 55. halálozási évfordulója jegyében. Emlékeztetni szeretnének a kerek 40 esztendővel ezelőtti első magyar űrrepülésre, szeretnék, ha megújulna Istenes-Iscserekov András festőművész méltatlanul elhanyagolt mezőlaki nyugvóhelye; a városvezetésnél kezdeményezni kívánják egy emléktábla készíttetését a napóleoni idők jeles pápai főorvosa, a Dietétika szerzője, dr. Zsoldos János tiszteletére, s emlékeztetni szándékoznak a kerek tíz éve elhunyt volt pápai alpolgármester-lelkipásztor-gyűjteményi igazgatóra: Kövy Zsoltra. A jövő évtől gondozni óhajtják a pápai Vasas-emlékeket is; és már kezdeményezték Pápa város polgármesterénél a Város- és Faluvédők Országos Szövetsége ifjúsági táborának 2020 nyári, pápai helyszínnel való megszervezését.
A tortát Kerecsényi Zoltán alapító, ügyvivő vágta fel

-Az elmúlt hónapokban voltak olyan szirén hangok, miszerint az Elsősorban pápai Városbarát Egylet a legutóbbi helyhatósági választásokon hallgatólagosan, kívülről támogatott volna valamiféle választási együttműködést, polgármesterjelöltet, s én ezért visszaléphettem, nem indulhattam képviselőjelöltként. Szeretném egyértelművé tenni, az Elsősorban pápai Városbarát Egylet nem támogatott semmit és senkit. Ugyan az Elsősorban pápai Városbarát Egylet, amikor életre lett hívva, Kerecsényi Zoltán még egy párt tagja volt, de ahhoz a szervezethez egy percig sem volt soha semmi köze az egyletnek. Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet - mint civil társaság - nem foglalkozik „rókatudománnyal”. Céljaink nem szolgálnak pártpolitikai célokat. A Kossuth Szövetség - amelynek csoportja is vagyunk - alapszabálya is kötelez bennünket („...sem pártot, sem képviselőt, sem választási kampányt nem támogat, párttá nem alakul át”), azonban partnerek lehetünk minden olyan kérdésben például a helyi önkormányzat irányában, amely a nemzet és a szűkebb közösség, a szülőváros múltjának megismerésén, emlék- és értékszeretetén alapul. Ilyen volt például a 2016-2017-es Kossuth Emlékprojektünk is. Személy szerint Kerecsényi Zoltán pedig saját, a hozzátartozóival egyetértésben hozott elhatározásából nem indult a legutóbbi választásokon, több ilyen-olyan kapacitálás ellenére sem kívánt pártpolitikai jelvényt felvenni ebben a mostani „hamis világban”, mert bár baloldali lelkületű, azonban olyan alternatívát, amely igazi baloldali lenne - és nem ál-baloldali -, amelyet bizalommal, biztonsággal, nyugodt szívvel és lélekkel lehetett volna, vagy lehetne támogatni, nem látott és lát már jó ideje Pápán - hangsúlyozta Kerecsényi Zoltán.
A beszédet követően Vennes Gyöngyi Pápai Tóth Géza költő Pápa város című 1956-os versét tolmácsolta.
Hírportálunk is emléklapot vehetett át

Végül az ankéton emléklapokat adtak át az egylet önkénteseinek, segítőinek, majd együtt elfogyasztották a születésnapi tortát.


Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-02-17 12:48:00

Illegális hulladék a vasútállomás környékén


ajánlott cikk főképe

2020-01-30 22:29:50

"Mi dolgom a világban? Járd az utad, és megtudod!"


ajánlott cikk főképe

2020-02-14 22:24:36

A banda és a lakodalmasok


ajánlott cikk főképe

2020-02-14 20:34:10

Kitüntetések és költségvetés - Ülésezett a képviselő-testület