Településrészi önkormányzatok tagjairól is döntöttek


2019-11-22 23:28:24  | cikk: HuHa  | 


Településrészi önkormányzatok tagjairól is döntöttek főképe
Az október 26-án tartott alakuló ülést követően ma tartotta első munkaértekezletét Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testülete, melyen megválasztották a részönkormányzati képviselőket, rendeleteket módosítottak és beszámolókat tárgyaltak.
Esküt tettek a részönkormányzatok testületeinek tagjai

Első napirendi pontként a részönkormányzatok képviselőinek személyéről döntöttek a városatyák, most a tapolcafői, kéttornyúlaki és borsosgyőri testületek tagjairól tartottak szavazást, hiszen az újonnan létrehozandó öreghegyi- kishegyi-törzsökhegyi részönkormányzat tagjainak választását újra ki kell írni, a megfelelő számú jelölések hiánya miatt. Borsosgyőr vonatkozásában Benkő Dezső, Máté István, Simon Sándor és Varga Zoltánné kapta meg a képviselők bizalmát, a kéttornyúlaki testületbe Kovács Tiborné, Magvasi Józsefné, Szabó Attiláné és Velti József került be, Tapolcafőn pedig Megyeriné Borsó Éva, Patyi Károly Sándorné, Szanyi Orsolya és Végh Ferencné alkotja a képviselő-testületet. A képviselők letették esküjüket, dr. Áldozó Tamás polgármester gratulált és jó munkát kívánt a testületeknek, mint mondta, reméli, hogy a hegyekben is meg tudják alakítani az ígért részönkormányzatot. A városatyák döntöttek a részönkormányzatok elnökeinek személyéről is, Tapolcafőn Zsegraics Gyula, Kéttornyúlakon és Borsosgyőrön pedig Németh Zsolt lett a részönkormányzat elnöke, a városatyák egyhangú szavazata alapján.
A város költségvetési pozíciója jó - hangsúlyozta dr. Áldozó Tamás polgármester

A testület tárgyalta és módosította a költségvetésről szóló rendeletet, ebben az intézmények többletbevételeit és többletkiadásait, az önkormányzat bevételeinek előirányzati összegének emelését, a fejlesztési igényekhez kapcsolódó többletigényeket, a működési célú kiadások előirányzatának változásait és az egyéb kiadási soron szereplő tételek módosítását vezették át. Dr. Áldozó Tamás polgármester a napirend kapcsán hangsúlyozta, a város költségvetési pozíciója jó, Venczel Csaba fideszes képviselő pedig bizakodását fejezte ki a jövőre nézve a költségvetés helyzetét tekintve.
-Október 31-ig gyakorlatilag a tervezett teljes éves iparűzési adó már teljesült. A tavalyi számokkal terveztük az idei évet, ugyanakkor az iparűzési adó 15-20 százaléka decemberben realizálódik, ezért az előirányzatot meg kellett emelni, hiszen biztosan több pénz fog befolyni, mint tavaly.
Hangsúlyozta, 66 millió forinttal több a város bevétele, mint az időarányos kiadás, ezt a pénzt tartalékba helyezték.
Grőber Attila (MSZP) módosító indítványát nem támogatta a többség

Az ülésen módosították a kommunális adóról szóló rendeletet, bővítették az egyedül élő jövedelme alapján való mentességre vonatkozó rendelkezést. Eszerint aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát, annak nem kell kommunális adót fizetnie. Ez a rendelkezés 2020. januárjától lép életbe, és a mostani, 300 százalékos összegre vonatkozó meghatározást módosítja. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a mentesség határa eddig 85.500 forint volt, januártól pedig 114 ezer forint lesz. A városvezető a napirend kapcsán elmondta, a kommunális adó esetében ezen kívül más mentességeket is meghatározott már korábban az önkormányzat, ezek továbbra is érvényesek lesznek. Az idei évben a város 12 ezer ingatlanja közül 580 esetében nem kellett kommunális adót fizetni, a következő évben ennek a számnak a növekedésére számítanak a mentesség kiterjesztése miatt.
Süle Zsolt jobbikos képviselő, a költségvetés jó pozíciójára hivatkozva azt a kérdést tette fel, nem lehetne-e magasabb összegben meghatározni a mentességi határt, Grőber Attila MSZP-s képviselő pedig a kampányában is felvetett, ingatlannagysághoz kötött sávos adómérték megállapítását javasolta. A képviselők többsége ezt az indítványt nem támogatta. A polgármester a felvetésre úgy reagált, a sávos meghatározás nagy adóigazgatási költséggel járna, ami tovább csökkentené a befolyt adó összegét. Kiemelte, a város közös költségeit közösen kell állni, azok a város által biztosított szolgáltatások, melyeket többek között a kommunális adóból fizetnek, mindenki számára egyenlően rendelkezésre állnak és az ingatlan nagysága nem függ össze közvetlenül a jövedelmi pozícióval. A testület végül 13 igen és 1 nem szavazattal fogadta el az eredeti módosítási javaslatot.
Több rendeletet módosítottak az ülésen

A képviselők egyhangú igen szavazattal elfogadták a köztemetők használatáról és a temetkezés rendjéről szóló rendelt módosítását, ebben többek között régóta változatlan díjtételeket emeltek meg és ugyanígy szavaztak az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól is. Döntöttek arról, a köztisztviselőket megillető juttatásokra és támogatáskra vonatkozó szabályozás változatlan formában marad 2020-ban.
A Szolgáltatásszervezési Koncepció pontos képet ad a városról és a szociális szféra működéséről

Hosszan foglalkozott a testület az önkormányzat Szolgáltatásszervezési Koncepciójával, melynek aktualizálása most volt esedékes. Az összeállított anyag rendkívül részletesen és pontosan határozza meg a jelenlegi helyzetet, így a lakosságszám alakulását; az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervét; a működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatokat és az együttműködések kereteit; az egyes ellátotti csoportokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. A koncepció kapcsán dr. Töreki-Vörös Ibolya fideszes képviselő kiemelte, az önkormányzatnak rendkívüli felelőssége van a szolgáltatások biztosításában, és javaslatot tett arra, hogy a város írásban is mondjon köszönetet azoknak a civil szervezeteknek, alapítványoknak és egyházaknak, akik részt vállalnak a munkában. Javaslatát támogatták a képviselők. A koncepcióval kapcsolatban Grőber Attila elismerését fejezte ki a dokumentum összeállítóinak. Dr. Áldozó Tamás az anyag kapcsán azt hangsúlyozta, egyre kisebb az igény a szociális támogatásokra, ez pedig a sikeres foglalkoztatáspolitika eredménye. A pénzbeli szociális ellátások előirányzatát nem időarányosan használta el a város, kevesebb igény mutatkozott, várhatóan a tavalyi évhez képest 15 millió forinttal kisebb összeget kell erre a célra fordítani idén.
Az önkormányzat többlettámogatása segít megőrizni a dolgozókat - közölte Szalainé Tihanyi Andrea igazgató

Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját is tárgyalták a képviselők, ebből az derült ki, hogy az önkormányzat által biztosított többlettámogatás segített a dolgozók megtartásában. Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy a nagy tapasztalattal rendelkező kollégákat sikerült megtartaniuk, a fizikai kisegítők terén kisebb létszámhiánnyal küzdenek, a legnagyobb létszámproblémát a Család és Gyermekjóléti Központban érzékelik. A beszámoló kapcsán több képviselő is köszönetet mondott az ESZI dolgozóinak munkájukért, dr. Töreki-Vörös Ibolya a kórház főigazgatójaként arról szólt, nagyon korrekt a kapcsolat az ESZI és a kórház között.
-Az önkormányzat 228 millió forinttal támogatja az ESZI működését, ez az összeg nagyságrendileg megegyezik a városban befolyt kommunális adó és garázsadó összegével - jelentette ki a polgármester.
Dr. Töreki-Vörös Ibolya az egészségügyi infrastrukturális fejlesztésekről is szólt az alapellátás kapcsán

Az előző két napirendhez hasonlóan a testület elfogadta az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről szóló beszámolót is. Az orvoshiánnyal kapcsolatban Süle Zsolt arról szólt, a probléma csupán önkormányzati szinten nem megoldható, a kormánytól is szükség lenne hatékony megoldásokra. Dr. Töreki-Vörös Ibolya emlékeztetett az orvosi rendelők felújítására, az eszközbeszerzésekre, melyek biztosítják, hogy az orvosok jó infrastrukturális körülmények között végezhessék munkájukat. A városvezető arra a tendenciára hívta fel a figyelmet, miszerint az egészségügyben dolgozók ma már nem annyira külföldön keresik a boldogulásukat, egyre többen a magán egészségügyi ellátásban vállalnak munkát.
Az erdőtelepítésre vonatkozó pályázat benyújtását minden képviselő támogatta

A képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogadott el a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett erdősítésre vonatkozó pályázat benyújtásáról, az önkormányzat által támogatásból telepített erdő több tízezer fát jelentene a város határában. Támogatták a képviselők a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. kezdeményezését, hogy a fürdőt és környékét gyógyhellyé nyilváníttassák, ez pályázati lehetőségeket nyithatna meg a létesítmény előtt.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-04-16 09:20:50

Folytatódik a lakossági textil arcmaszkok osztása


ajánlott cikk főképe

2020-04-22 19:21:54

Kiemelt szerepe van a segítségnyújtásban az Időskorúak Szociális Ellátásáért Alapítványnak


ajánlott cikk főképe

2020-02-13 12:43:22

66 raklap bébiételt hozott a Teuton lovagrend


ajánlott cikk főképe

2020-02-28 10:19:23

Zongorilla farsang a zeneiskolában