Megalakult a részönkormányzat a hegyekben is


2019-12-19 22:54:04  | cikk: HuHa  | 


Megalakult a részönkormányzat a hegyekben is főképe
Közmeghallgatással kezdődött Pápa Város Képviselő-testületének idei utolsó munkaértekezlete, melyet ma délelőtt tartottak a Városháza üléstermében. A közmeghallgatás ezúttal a város Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és elnyert pályázatainak megvalósításáról szólt, a projektek részleteit és előrehaladásuk állapotát dr. Áldozó Tamás polgármester ismertette. Mint mondta, eddig 2 milliárd forint értékű beruházás valósult meg és még négyszer-ötször ennyi következik majd 2020-ban és 2021-ben.
Közmeghallgatással kezdődött az ülés

Ezt követően elsőként az Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Önkormányzatának tagjait választották meg. Mint ismeretes, a részönkormányzat megalakítására már korábban tett kísérletet a városi önkormányzat akkor azonban nem volt elegendő számú ajánlása a jelölteknek. Ezúttal hat jelölt kapott megfelelő számú ajánlást, a képviselők pedig titkos szavazással döntöttek személyükről. Így Balogh Zoltánné, Herczeg Ferenc, Szabó Gábor és Tóth Marton Veronika alkotja a részönkormányzat testületét. A megválasztott képviselők letették az esküt, a képviselő-testület pedig Zsegraics Gyulát választotta részönkormányzati elnöknek. Dr. Áldozó Tamás polgármester jó munkát kívánt az új részönkormányzatnak és arra emlékeztetett, választási kampányában ígérte meg, hogy a hegyekben részönkormányzatot hoznak létre, melynek lehetősége lesz az ott élők által befizetett kommunális adó felhasználásáról dönteni. Elismerte, ez az összeg nem jelent fedezetet nagy beruházásokra, de ezeket nem is ebből tervezik finanszírozni.
A hegyekben létrehozott részönkormányzat tagjai

Döntött a képviselő-testület az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, hiszen a jelenlegi városi költségvetés év végéig szól, az új büdzséről pedig februárban döntenek majd, így a köztes időre gondoskodni kell a város működtetéséről. Jóváhagyták a városatyák a 2020-as esztendőre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, melyek a gazdasági programhoz is hasznos adatokat szolgáltatnak. Az ülésen módosították az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet és pontosították a közterület használatáról szóló rendeletet, valamint új rendeletet alkottak az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról. Ez utóbbival rögzítették azokat a szabályokat, melyek az ilyen forrásokra vonatkoznak, továbbá konkrétan meghatározták a támogatások nyújtásának szabályait, a pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, sőt azt is, milyen esetben nem nyújtható támogatás az igénylőnek. Dr. Áldozó Tamás példaként említette, hogy nem részesíthető támogatásban az, aki a város jó hírnevét megsérti.
Rendeletet alkottak a támogatások nyújtásának szabályozásáról

A Pápai Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló is az ülés napirendjei között szerepelt, ebben a dokumentumban azok a szervezeti egységek és feladatkörök szerepelnek, melyek jegyzői hatáskörbe tartoznak. A beszámolót a képviselő-testület egyhangú igen szavazattal fogadta el, dr. Töreki-Vörös Ibolya, a Fidesz képviselője pedig elismeréssel szólt az összeállítás részletességéről, pontosságáról és információtartalmáról. Az ülést követő sajtótájékoztatón dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, ez a dokumentum tartalmazza mindazokat a feladatokat és ügyeket, melyekben nem a polgármester a felelős, így a beszámoló nagy segítséget jelenthet azoknak a képviselőknek, akik - a tapasztalatok szerint - eddig nem voltak tisztában a különböző hatáskörökkel.
Minden képviselőnek tanulmányozásra ajánlotta a polgármester a Pápai Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót

Beszámolt tevékenységéről a dr. Hermann István vezette Települési Értéktár Bizottság is. A beszámolóval kapcsolatban Grőber Attila ellenzéki képviselő arról érdeklődött, miért nem ülésezett havonta a bizottság, amikor munkatervében ezt határozták meg és miért nem készült el az a helyi értékeket bemutató kiadvány, melyet tervbe vettek. Válaszában a bizottság elnöke elmondta, a bizottság akkor tartotta üléseit, amikor volt miért, vagyis érkezett javaslat az értéktárba való felvételre. Azt is elmondta, a vállalkozó a kiadvány tervezetét bemutatta, ám nem készítette el a könyvet, így azt nem is fizette ki számára a bizottság. Készült azonban egy díszdobozos memóriajáték, mely az értéktárban szereplő értékeket mutatja be. A beszámolót végül az ellenzék nem fogadta el. Venczel Csaba (Fidesz) a humánerőforrás bizottság elnöke az ülés után elmondta, a bizottság fontos munkát végez és több pápai értéket javasoltak a megyei értéktárba is. Az idei évben a Pápai Játékfesztivál és a pápai középületeken és emlékműveken látható címerek kerültek be az értékek közé, a Veszprém Megyei Értéktárba pedig bekerült a pápai Vadvirág Néptáncegyüttes. A képviselő arra bíztatta a bizottságot, többször adjanak hírt a helyi sajtóban munkájukról és az értéktárba bekerült értékekről.
Dr. Hermann István, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke

11 igennel, 1 nemmel és 3 tartózkodással fogadták el a képviselők a
Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót és többségi igennel szavaztak a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékenységét bemutató beszámolóról.
Vegyes ügyek között tárgyalta a testület két pályázat benyújtását is a HACS projekthez. A képviselők egyhangúan támogatták, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítására és hozzájárultak ahhoz, hogy a JMSZK 2 közösségi csomópont kialakítására pályázzon a projekt által kínált lehetőséget kihasználva. Az egyik helyszín a Képző utca 20. számú épületének üzlethelyisége, a másik pedig a Fellner Udvarban található Címermúzeum. A felújítást célzó pályázatokkal kapcsolatban érdeklődésünkre Szabadkai Verita képviselő (Fidesz) elmondta, a Pedagógus Művelődési Ház termeit a belvárosi rendezvényeket kiszolgáló háttér helyszíneként használják, de szükség lenne ezeknek a tereknek a korszerűsítésére. A volt Kilián lakótelepi ingatlan közösségi térré alakítása az itt élők régi kérésének tenne eleget, éppúgy, mint ahogy a belvárosiak számára is szükség lenne egy közösségeket befogadni tudó helyre. A pályázat pozitív elbírálása esetén a helyi lakosság identitástudatának erősítését célzó helyiségek jönnek létre, a pályázat az épületek, épületrészek infrastrukturális fejlesztését tenné lehetővé.
Egyhangúan támogatták a HACS-hoz benyújtandó pályázatokat

Határozati javaslatot fogadtak el arról, hogy szükséges az egyes önkormányzati intézmények átvilágítása többek között az általuk ellátott feladatok, nyújtott szolgáltatások és a rendelkezésre álló humánerőforrás tekintetében. Az átvilágítás többek között a hatékonyság növelését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a racionálisabb létszámgazdálkodást és a pénzügyi források hatékonyabb kihasználását célozza. Az elfogadott határozattal kapcsolatban a városvezető azt hangsúlyozta, nincs kizárva, hogy strukturális átalakítások történnek az átvilágítás után.
Az ellenzéki képviselők nem szavazata mellett fogadták el az ülésen, hogy a törvényi előírásoknak megfelelőn az építésügyi hatósági hatáskört átadják a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. Az átalakítás célja a hatósági szervezetrendszer egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése és a hatásköri átfedések megszüntetése. Az ülés utáni sajtótájékoztatón dr. Áldozó Tamás kiemelte, ez a döntés az önkormányzat hatáskörét nem csökkenti, hiszen a hatóság továbbra is az önkormányzat által elfogadott Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat alapján hozza meg döntéseit.
Törvénymódosítás  miatt kell átadni az építésügyi hatósági hatáskört, a határozatot csak a Fideszes képviselők fogadták el

Hosszabb vita alakult ki arról, hogy három pápai állampolgár kezdeményezte a Szabó Ervin utca Tisza Kálmán utcára történő átnevezését. A kezdeményezésben - melyet dr. Hermann István, Köntös László és Mészáros Csaba adott be az önkormányzathoz - indoklásul azt fogalmazták meg, hogy Szabó Ervin személye máig ellentmondásos és nem tisztázott. Példaként említették a szélsőséges marxista, kommunista eszmék magyarországi terjesztésében való szerepét és a Tisza István ellen irányuló merénylet tervezésében való részvételét. Mindezek mellett azt is kiemelték, hogy Szabó Ervin semmi módon nem kötődik Pápa városához és a több Szabó vezetéknévvel illetett közterület a városba érkező idegenek számára megtévesztő lehet. Az utca elnevezésére a Tisza Kálmán utca nevet javasolták. Tisza Kálmán a 19. század meghatározó magyar politikusa volt és több szállal kapcsolható városunkhoz, ő volt a Dunántúli Református Egyházmegye gondnoka, ezen pozíciójában kiemelkedő szerepe volt a pápai főgimnázium új épületének építésében és saját vagyonából alapítványt hozott létre a szegény tanulók segélyezésére.
Grőber Attila Szabó Ervin politikai szerepével kapcsolatban fogalmazott meg ellenvéleményt

Grőber Attila Szabó Ervin politikai szerepével kapcsolatban vitatkozott a javaslattevőkkel és arról szólt, hogy Tisza Kálmán személye is vitatott, Süle Zsolt ellenzéki képviselő pedig azt kifogásolta, hogy az utcanév változásról nem kérdezték meg az ott lakókat és olyanok tettek javaslatot a névváltoztatásra, akik nem is ott laknak.
Süle Zsolt sem támogatta az utcanév megváltoztatását

-Én támogattam a kezdeményezést, elfogadtam azokat az érveket, melyeket a javaslattevők megfogalmaztak - közölte dr. Áldozó Tamás és arra hívta fel a figyelmet egy utca nem az ott élők közterülete, hanem a városé. A napirendet végül az ellenzéki képviselők tartózkodásával fogadták el.
Év végi jókívánságokkal zárta az ülést a polgármester

Az ülés végén a polgármester megköszönte a képviselő-testület és a Városháza munkatársainak munkáját és boldog karácsonyt, az ünnepekre jó pihenést és feltöltődést, az új esztendőre pedig sikereket és jó egészséget kívánt.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-05-13 09:17:44

A legfiatalabb pápaiaknak osztják a textil szájmaszkot


ajánlott cikk főképe

2020-06-06 07:11:54

Egérrágta mesék a Pegazus Színháztól


ajánlott cikk főképe

2020-03-16 14:26:05

Az MSZP helyi szervezete felajánlja a segítségét annak, aki igényli


ajánlott cikk főképe

2020-02-17 21:09:15

János vitéz, kicsit másként