Pápáért mi magunk – Orbán Imre, a Jobbik polgármesterjelöltje választási programjukról


2011-02-20 09:46:02  | cikk: HuHa  | 


Pápáért mi magunk – Orbán Imre, a Jobbik polgármesterjelöltje választási programjukról főképe
Míg ősszel Erőss Bulcsú indult a polgármesteri címért a Jobbik Magyarországért Mozgalom pápai alapszervezetének színeiben, addig a márciusi időközi választásokon a párt helyi elnöke, Orbán Imre méretteti meg magát. Miért változtattak a jelölt személyén – kérdezem elsőként a Jobbik polgármesterjelöltjét.
-A tagság döntött úgy, hogy ezen a választáson én induljak polgármesterjelöltként. Erőss Bulcsú,- aki a városi képviselőtestület tagja - kért fel, hogy én legyek a jelölt, hiszen a megyei közgyűlésbe listáról kerültem be és ilyen megmérettetésen még nem vettem részt.
-Az őszi önkormányzati választásokra tíz pontból álló programot hirdettek meg. Most négy téma köré csoportosították a város jövőjéről alkotott terveiket.
-Programunk javarészt ugyanaz, amit ősszel meghirdettünk, de megpróbáltuk tömörebbé tenni, így alakult ki a négy fő irányvonal: a munkahelyteremtés, a közbiztonság erősítése, a fiatalok helyzetének javítása és a haza kérdésköre.
-A munkahelyek számának növelését minden politikai szereplő zászlajára tűzte. Önök milyen módon kívánják növelni a foglalkoztatottak számát?
-Programunk címe: Pápáért mi magunk. Ez azt jelenti, hogy megítélésünk szerint a munkahelyteremtés területén is csak a helyben és kistérségben élők, politikusok, gazdasági szereplők összefogásával lehet ebből az áldatlan állapotból kilépni. Már januárban elmondtam, hogy létre kívánjuk hozni a „Pápai kistérség munkaerő-gazdálkodási fórumát”, amely összefogná a város és a környező települések politikai, közéleti szereplőit – köztük polgármestereket, országgyűlési képviselőket, a szakbizottságok tagjait -, a cégek, a vállalkozások, iskolák, érdekképviseletek vezetőit és a gazdákat, és ennek a fórumnak kellene eldöntenie, hogy miként lehet csökkenteni annak a négyezer munkanélkülinek a számát, amely regisztrálva van. Nekik kellene meghatározni azokat a lehetőségeket, kitörési pontokat, amivel a munkanélküliek számát csökkenteni lehet. A munkaügyi központ új vezetője legutóbb azt mondta, hogy csökkent a munkanélküliek száma, ezt el is hiszem, hiszen az Audi fejlesztést hajtott végre Győrben és úgy tudom, első körben nyolcszáz embernek adtak munkát, és mivel Pápán és környékén egy cég kivételével nem volt munkaerő bővítés, vélhetően sokan oda mentek el dolgozni. Én azonban jobban örülnék, ha nem Győrbe kellene ingázni a munkavállalóknak, hanem itt a városban és a kistérségben lenne olyan vállalkozás, ami 1000-1200 embernek biztosítana munkahelyet. Sajnos azt is be kell látni, hogy a munkanélküliek egy része nem is akar dolgozni, hanem a szociális ellátó rendszerből akar megélni és ezeket az embereket is rá kellene venni a munkára. A miniszterelnök úrnak abban tökéletesen igaza van, hogy azoknak kell munkát adni, akik dolgozni szeretnének és minden egészséges embernek dolgoznia kell, a kérdés csak az, hogy ezt miként lehet elérni. Egymillió munkahelyet ígértek tíz év alatt, ehhez képest januárban 93 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, vagyis már százezerrel több munkahelyet kell teremteni kilenc év alatt. Nagyon nehéz lesz. Programunk szerint a munkahelyteremtés másik eleme lehet, hogy a Hangya Szövetkezésen belül újra kell gondolni az élelmiszer elosztást. Ez azt jelenti, hogy a városban és a kistérségben olyan boltokat kell létrehozni, ami a helyben termelt élelmiszereket árusítja. Ez az első lépcsője lenne annak is, hogy gazdasági önállóságunkat visszaszerezzük. S ezután már nincs szükség a szemetet árusító bevásárlóközpontokra.
-De ezek a bevásárlóközpontok is adnak munkahelyet az itt élőknek.
-Ez igaz, de amennyi munkahelyet ezek teremtenek, annál kétszer-háromszor többet el is vesznek. A bevásárlóközpontok megjelenése előtt is voltak üzletek Pápán és az emberek nem haltak éhen, meg lehetett vásárolni mindent, viszont meg lehet nézni, hogy ezek idetelepülésével mennyi kisebb üzlet zárt be. És ez nem csak az élelmiszerüzletekre vonatkozik. Visszatérve a munkahelyteremtés konkrét kérdésére, a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében véleményünk szerint olyan embereknek kell munkát adni, akik dolgozni akarnak. Meg kell nézni, milyen munkát végeznek, milyen lehetőségek vannak, és ne azért kapjon valaki munkát a munkaügyi központon keresztül, mert már régen nem dolgozott. Emellett régóta mondom, hogy minden kistérségbe kellene egy állami építőipari vállalat - ami mondjuk, útépítéssel foglalkozik - és a kistérség útjait felújítaná, ehhez pedig a segédmunkásokat az itt élő munkanélküliekből biztosíthatnánk. Az államnak ez még mindig jobb lenne, mind segélyeket fizetni.
-A turizmus fejlesztését is meghatározták programjukban a munkahelyteremtő javaslatok között. A jelenlegi városvezetés ebben nagy lépéseket tesz jelenleg is. Mi az, amit Önök másként csinálnának?
-Úgy gondolom, a turizmus adta lehetőségek nincsenek kellőképpen kihasználva. A zarándok turizmustól kezdve sok mindennel lehetne élni, a Várkertfürdőben megindult fejlesztések pedig a gyógyturizmus erősítését eredményezhetnék, ami a kórháznak is hozhatna hasznot. Az sem mindegy, hogy a turisztikai fejlesztések kiket céloznak meg, hiszen a külföldiek csak alkalomszerűen jönnek ide. Meglátásunk szerint a magyarok irányába kell elindulni, meg kell szólítani a helyben élőket és a környékbelieket - hogy a pápaiak például ne Sárvárra járjanak fürödni, hanem a pápai termálfürdőt vegyék igénybe – és a magyar turistákat, kirándulókat. Ugyanígy meg kell szólítani a gyalogos turistákat és azokat, akik kerékpárral kirándulnak, de például nincs új kiadású könyv a városról és nincs olyan hely, ahol kerékpárt lehetne kölcsönözni a kirándulásokhoz, pedig a Bakony erre kiválóan alkalmas. És a borturizmust is lehetne erősíteni új ötletek befogadásával.
-Programjuk másik hangsúlyos eleme a közbiztonság erősítése.
-A Jobbik számára a közbiztonság mindig sarkalatos kérdés. Úgy is szoktak fogalmazni, a Jobbik a rend pártja bizonyos értelemben, én pedig azt szoktam mondani, hogy egy település élhetőségét az határozza meg, hogy az emberek mennyire érzik ott magukat biztonságban. Lehet egy város nagyon szép és lehetnek nagyon jó mutatói a rendőrségnek, ha az emberek este nem szívesen mászkálnak a belvárosban. És itt ez a probléma. Kihegyezhetem ezt a cigányokra – bár azt mondják, hogy Magyarországon nincs cigánybűnözés – de úgy gondolom, van még mit tenni ezen a területen. Megyei szinten majdnem mindenütt romlottak a rendőrség mutatói, Pápán viszont javultak. Én mégis úgy látom, inkább mondjuk azt, hogy romlottak az eredmények, de legyen nagyobb a lakosság bejelentési hajlandósága, ha velük szemben bűncselekményt követnek el. Számtalanszor előfordul, hogy iskolai erőszak áldozata, vagy akit megvertek az utcán, netán kisebb lopást szenvedett el azt mondja, hogy el sem megy a rendőrségre, mert úgy sem foglalkoznak vele. Azt gondolom, ha a legkisebb ügyeknek utánajárnak és megfogják az elkövetőt, akkor majd nem mernek nagyobb volumenű dolgokat csinálni a bűnelkövetők. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy kik és miért vannak itt életvitelszerűen a városban, akik nem pápaiak és miért vannak bejelentkezve egy házba harmincan. Másfél évvel ezelőtt feltettem a kérdést az országgyűlési képviselőknek, hogy utána jártak-e annak, hogy a nagykalapos román cigányok miből élnek itt a városban és kapnak-e segélyt? Azt a választ kaptam, hogy menjek oda és kérdezzem meg tőlük. Nagyon fontos lenne megvizsgálni, hogy ki jogosult a segélyre, mert van itt egy olyan réteg, amelyik azt gondolja, hogy neki vele született joga a segély. És ez nem helyes, ezen változtatni kell. A szociális segély megítélésénél, nem a szociális osztály 48 kg-os munkatársnőjének kell kimenni környezettanulmányra egy húsz fős cigánycsaládhoz, hanem legyen erre megfelelően képzett, jó kiállású férfi is a csapatban, aki meri azt mondani, hogy nekik nem jár. Miért nem? Mert Mercedessel járnak segélyért a hivatalba. Egyszer kell nemet mondani, a segélycsalóknak kell megnehezíteni az életüket, szűkíteni az életterüket és majd elmennek innen. Az „Érpataki modellt” kell alkalmazni, a hangadókat kiemelni a közösségből, rajtuk példát statuálni és majd a „nyulak”, akik felnéznek rájuk utána elgondolkodnak. De foglalkozni kell a városképet szennyezőkkel is. Végig kell menni a Csatorna utcán vagy a Szent László utcán, néhány háznál döbbenetes állapotok vannak: szemét az udvaron, a ház előtt. A szürke egyenruhás embereknek, - akik járják a város utcáit és a rossz helyen parkolókat lesik – azoknak ezt is meg kellene nézniük, hogy van-e engedély az ilyen utcai kirakodáshoz? Csakhogy ezt nem merik megtenni. Összességében a közbiztonság itt sem rosszabb, mint más hasonló városban, de ezen még javítani kell. Erősíteni kívánjuk a rendőrség és az iskolák kapcsolatát is, aminek a keretében a megelőzési tevékenység mellett akár pályaorientációs feladatok is elláthatók, így csökkenteni lehetne a rendőri létszám hiányát is. A közbiztonság javításában a polgárőrségnek is nagy szerepe lenne. Én a polgárőrséget nem nagyon ismerem itt Pápán, de láttam őket pár rendezvényen és nem volt róluk jó véleményem, de nem is hallottam róluk jó véleményt. Viszont amíg nincs elegendő rendőr, a polgárőrséget meg kell erősíteni és erre az áprilisi megyegyűlésre van is már javaslatunk. Egy polgárőr felszerelése sokkal kevesebbe kerül, mint egy rendőr kiképzése, de a polgárőrnek is olyannak kell lennie, aki megfelelően tud viselkedni, ismeri a feladatait, meg tud szólalni, nem alkoholista és nem büntetett előéletű. Mindezek mellett létre kívánunk hozni egy parkőrséget is, mely a város zöldterületeinek, ligeteinek, parkjainak rendjét és nyugalmát biztosítaná, hogy azok tényleg kikapcsolódás, pihenés helyszínei lehessenek és ne a gyermekbűnözés melegágyai.
-A fiatalokat már a biztonsággal kapcsolatban is érintettük, de programjuk sarokkövei között külön is szerepel az ifjúság kérdése.
-Azt kell elérni, hogy a pápai iskolákból kikerülő diákoknak, legyen munkahelyük Pápán és ne csak betanított munkásként tudjanak elhelyezkedni, jelenleg ugyanis a kvalifikált fiatal munkaerőnek nincs helye a városban és környékén. Szükséges az otthonteremtésben is segíteni a fiatalokat, az önkormányzatnak egy bérlakásépítési programot kellene kezdenie, amelyben kimondottan helyi és környékbeli vállalkozókkal, magyar építőanyagokból épülhetnének lakások, amit az önkormányzat által meghatározott tarifákon lehetne bérbe adni. Erre a jelenlegi költségvetési számok mellett sajnos semmi esély nincs, de ha már itt tartunk, akkor hadd jegyezzem meg, hogy megítélésem szerint, a város túlvállalta magát és borotvaélen táncol, és ha nem jönnek be azok a lehetőségek, amikkel most számolnak, akkor nagy problémák lesznek. De visszatérve a fiatalokra, azt gondolom, hogy Pápán nincsenek megfelelő szórakozási lehetőségek. Itt nem arra gondolok, hogy szombaton este bemennek a diszkóba és hulla részegre isszák magukat, hanem kulturált, értelmes szórakozásra. Ilyen nem sok van a városban.
-Van arról valamiféle felmérésük, hogy a fiatalok milyen szórakozási lehetőségre vágynak? Hiszen a városban több kezdeményezés is volt/van, amelyek tartalmas programot kínált?
-Nem könnyű ez a kérdés, mert a fiatalok nagy része nem tudja, mit akar, vagy legalább is nem tudja megfogalmazni, de ha ötleteket kapnak, akkor segíthetünk ezen. A lényeg, hogy a fiatalokat itt tartsuk a városban, s ehhez munkahelyek kellenek, otthonteremtési esélyek és szórakozási, kulturális lehetőségek.
-Haza címre keresztelt programpontjuk, kevésbé konkrétan megfogalmazható. Mit takar ez, mit kívánnak elérni e témán belül?
-A haza a lelket jelenti, a kulturális kötődésünket és identitásunkat szűkebb hazánkhoz, városunkhoz és azt gondolom ez is erősítésre szorul. Célunk a nemzeti öntudatra nevelés az óvodától az egyetemig. Itt Pápán is minden forintnak ezt kell szolgálnia és ezeknek a stabil értékeknek - melyek megmaradásunknak feltételei – a megerősítését kell céloznia. Kulturális programokon be kívánjuk vonni a fiatalokat a nemzet, a megye és a város történelmének megismerésébe. Támogatni kívánjuk az 56-os Nemzetőrséget, a Pápai Huszáregyesületnek és a Vadvirág Néptáncegyüttesnek kiemelt szerepet szánunk valamint mindazon szervezeteknek, akik kulturális és nemzeti hagyományainkat őrzik és a Nemzeti Összetartozás napján Trianoni keresztet állítunk a városban. Már fél évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy „Ép testben ép lélek” néven kártyát vezetnénk be, amelynek a megvásárlásával a kulturális és sportlétesítményekbe kedvezménnyel léphetnek be a kártyatulajdonosok.
-A pápai politikai szervezetek közül a Jobbik a legkritikusabban, „legagresszívebben” politizáló csoport. Ennyire rossznak ítélik meg a város jelenlegi helyzetét? Vagy ez a stílus politikai eszköz?
-Ez nem politikai eszköz, úgy véljük, hogy ma Magyarországon a Jobbik az egyetlen párt, amelyik kritikával élhet, mert nem vett részt az elmúlt húsz év hatalmi torzsalkodásaiban. Lehet, hogy a mi kritikánk hangosnak és agresszívnak tűnik, de ez ébresztő a lakosság felé. Azt nem mondom, hogy itt annyira rossz minden, de mi azokra a dolgokra hívjuk fel a figyelmet, amiről úgy gondoljuk, hogy lehetne másként csinálni. Én biztos vagyok például abban, hogy a Fidesz szavazói 90 százalékban egyetértenek Vona Gábor cigányokról szóló szavaival. Igaz, ezt sohasem vallanák be. És a Fidesz vezetőinek be kellene látni, hogy ezt a kérdést nagyon hamar meg kell oldani úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen. És még több kérdésben is hasonló lehet a helyzet.
-Visszatérve a közelgő időközi önkormányzati választásra, Ön személyesen több alapítvány támogatásáról beszél programjában.
-Így van, megválasztásom esetén alapítványt kívánok tenni „A Köz Szolgálatáért” néven, melyet havi nettó százezer forinttal kívánok támogatni polgármesteri tiszteletdíjamból, s ezen az alapítvány útján akarom elismerni a 25, 30, 35, 40 éve Pápát szolgáló tanárokat, orvosokat, ápolónőket, tűzoltókat, rendőröket és önkormányzati dolgozókat, másik százezer forintot pedig a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer támogatására kívánok fordítani.

Képek:

nincsenek képek

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2019-09-18 22:23:46

Visszatér a Tapolca patak a városba, állandó vízfolyás lesz a Bakonyér


ajánlott cikk főképe

2019-10-07 22:17:33

Választási gyűlést tartott az ellenzéki Hatpárti Választási Együttműködés


ajánlott cikk főképe

2019-10-16 22:40:55

Grőber Attila az önkormányzati választást értékelte


ajánlott cikk főképe

2019-09-08 22:23:00

Újabb részletek az Esteházy2035-ből


PÁPA időjárás