Döntöttek a képviselők: összeolvad a JMK, a Városi Sportcsarnok és a PED Otthon


2011-05-30 14:50:08  | cikk: Tóth Tamara  | fotó: Tóth Tamara  | 


Döntöttek a képviselők: összeolvad a JMK, a Városi Sportcsarnok és a PED Otthon főképe
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ma reggel 8 órakor a megújult Munkácsy Mihály Általános Iskolában kezdte soron következő ülését. Az első napirendi pont az iskola felújításáról szóló beszámoló volt, melyet Egyházi Viktorné igazgatónő tartott, a megjelent képviselők ellenszavazat nélkül elfogadták azt. A kérdések során a képviselők a német nemzetiségű oktatásról, a tanulmányi átlag alakulásáról és a Munkácsyban is bevezetésre kerülő Arizona szoba hasznosságáról érdeklődtek az igazgatónőnél, a napirendi pont megtárgyalása előtt pedig Mészáros Csaba építésvezetővel megtekintették a már megvalósult és a jelenleg is tartó munkálatokat. Ezt követően a képviselőtestület a Városháza épületének nagytermében folytatta a napirendek megtárgyalását. Az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg a képviselők a vasárnap délután elhunyt Mádl Ferenc volt köztársasági elnökről.
Szirbek Rita, az MSZP képviselője napirend előtti felszólalásában az egészségügyi integrációról ejtett szót, melyben a farkasgyepüi tüdőgyógyintézet és a Gróf Esterházy Károly Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő lehetséges összevonásáról kért tájékoztatást dr. Áldozó Tamás polgármestertől. 
A soron következő 69. sorszámú előterjesztés, azaz a második napirendi pont rögtön hosszas vitát váltott ki a képviselők között. A javaslat három intézményi átszervezést tartalmazott. A Türr István Gimnázium és Kollégium tanulóinak kollégiumi elhelyezése eddig két telephelyen, a Komáromi u. 14. és a Külső-Veszprémi út 2. szám alatt volt biztosítva. A rendelet arra tett javaslatot, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói a jövőben az Acsády Ignác Szakképző Iskola kollégiumi épületében kapjanak elhelyezést. Az épület szakmai követelményeknek megfelelő felújítását, javítását, a szükséges eszközök pótlását Pápa Város Önkormányzata a szándéknyilatkozatában foglaltak alapján elvégzi. A közoktatási feladatellátásból felszabaduló Komáromi u. 14. szám alatti épületet az önkormányzat a jövőben turisztikai célú szálláshelyként hasznosítja a Pápai Platán Nonprofit Kft. üzemeltetése mellett. A rendelet további két intézmény, a Városi Sportcsarnok és a Pedagógus Művelődési Ház sorsáról is döntött.  
Az előterjesztés második pontjával, mely a Városi Sportcsarnok, mint önállóan működő költségvetési szerv beolvadását jelentette a Jókai Mór Művelődési Központba, a képviselők egyet értettek. A PED Otthon és a JMK összevonása azonban már komoly vitákat szült. Grőber Attila, az MSZP képviselője ügyrendi indítványában javasolta képviselőtársainak, hogy vonják vissza ezt a napirendi javaslatot, melyet a testület 9 nem és 3 igen szavazattal elutasított. Grőber képviselő aggályosnak tartotta az összevonást, mivel a döntés következtében az alapítvány sorsa megkérdőjeleződhet. Dr. Áldozó Tamás polgármester a napirendi pont kapcsán elmondta, a változtatásokkal nem munkahelyek megszüntetése és létszámleépítés a cél, sokkal inkább a súlyos fenntartási gondokkal küszködő intézmény működési feltételeinek biztosítását szeretnék elérni. A pályázati forrásból megvalósuló Fő tér rekonstrukciót követően a tér megváltozott funkciójából adódó feladatok ellátására szükség lenne egy kiszolgáló létesítmény kialakítására az önkormányzat tulajdonát képező, Fő u. 2. szám alatti épületben. Továbbá a beruházás ideje alatt a rekonstrukció lebonyolítását végző Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. is elhelyezhető lenne az épületben. A rekonstrukció után a szintén felújított Esterházy-kastélyból kiszoruló, a JMK alá tartozó civil szervezetek is helyet kaphatnának az épületben. A képviselők végül 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot az intézményi átszervezésekről.
A továbbiakban a képviselők szavaztak a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési, helyi közszolgáltatásról, és több rendeletet módosítottak apróbb szövegpótlásokkal, javításokkal. 
A szociális ellátásokkal kapcsolatban is több döntést hoztak a képviselők. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára azért volt szükség, mert a város vezetői az eddiginél is hatékonyabb szociális intézményt szeretnének látni, melyet az ESZI az ellátások átalakítása és a telephelyek számának csökkentése által érhet el a jövőben. Ehhez kapcsolódva állították össze az előterjesztők a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet.  A javaslat szerint a díj fizetésénél a következőképpen számolhatunk: az önköltségből levonják a normatívát, a fennmaradó összeget pedig a közösség helyett a szolgáltatást igénybevevő fizeti meg. Ezt az alapelvet azonban nem minden esetben kívánja az önkormányzat érvényesíteni, hiszen méltányolják azt, ha a szolgáltatást igénybe vevő nem tudja azt kifizetni. Dr. Áldozó Tamás a javaslatok megtárgyalása során hozzászólásában kiemelt néhány adatot a város népességének életkorával kapcsolatban. Míg 2001-ben 5569 fő volt a 14 év alatti gyermekek száma és 4889 a 65 év felettieké, addig ezek a mutatók 2010-re jelentősen csökkentek és nőttek: 2010-ben 4560 fő volt 14 alatt és 5561 65 év felett. Az öregedési index 2001-ben 87,7 százalék volt, 2010-ben pedig már 121,9 százalékos volt a város elöregedettsége. Ezek az adatok nagyban befolyásolják a jövőre nézve a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.
Ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők a tájékoztatókat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének helyzetéről, a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról, a pápai kistérségben működő Civil Háló Szövetség munkájáról és a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót.
Az utolsó napirendi pontban Pápa Város Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá a Bakonyerdő Zrt.-vel az erdei iskolák működtetésére, a Bakonyerdő Zrt. által működtetett Esterházy Erdei Iskola és Tallós Pál tanösvény oktatási és turisztikai célra történő hasznosítására vonatkozóan. Az ülés végül a vegyes ügyek megtárgyalásával zárult.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2019-12-10 17:15:33

Újabb naptárt adott ki a városi könyvtár


ajánlott cikk főképe

2020-02-10 22:31:39

Fotók a pálos nővérekről


ajánlott cikk főképe

2019-09-25 07:58:53

Élni szép - Könyvet adott ki a Megújulás Klub


ajánlott cikk főképe

2019-12-15 11:02:51

Advent Erzsébetvárosban