Az első félév munkáját zárta le ma délelőtt a képviselőtestület


2011-07-07 16:21:18  | cikk: Tóth Tamara  | fotó: Tóth Tamara  | 


Az első félév munkáját zárta le ma délelőtt a képviselőtestület főképe
Az első félév munkáját zárta le ma délelőtti ülésén Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. Már rögtön az első napirendi pont megtárgyalása hosszan elhúzódott, hiszen a képviselők a közoktatási intézmények vezetői állására beérkezett pályázatok elbírálásán vitáztak. Három közoktatási intézmény, a Munkácsy Mihály Általános Iskola, az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Tarczy Lajos Általános Iskola tekintetében írtak ki 2011-ben magasabb vezető, igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázatot, melynek beadási határideje 2011. május 15-e volt. A Munkácsy Mihály Általános Iskola igazgatói állására a pályázati hirdetményben megjelölt határidőre egy pályázat érkezett Egyházi Viktorné pályázó részéről, akinek a kinevezését a nevelőtestület, az intézmény szülői szervezete, a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat, az intézményben működő szakmai munkaközösségek, továbbá a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének, valamint a Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi alapszerve is támogatta. Erőss Bulcsú, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének kivételével a testület egyhangúan igennel voksolt arra, hogy meghosszabbítsák 2016. július 31-ig Egyházi Viktorné igazgatói kinevezését.  Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására a pályázati hirdetményben megjelölt határidőre kettő pályázat érkezett: Balatoniné Horváth Sarolta valamint Heizer Zoltánné pályázók részéről. Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján véleményt nyilvánítottak a szakmai munkaközösségek, az iskolai diákönkormányzat és szülői szervezet, valamint a Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi alapszerve is. E szervezetek egyhangúlag Heizer Zoltánné pályázó kinevezését támogatták. A két pályázó közül Heizer Zoltánné 10 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazatoz kapott, így augusztus elsejétől 2016. július 31-ig Heizer Zoltánné vezeti a nagy múltú és zenei hagyományokkal rendelkező Erkel iskolát. Végül a Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatói állásáról döntöttek a képviselők. A pályázati hirdetményben megjelölt határidőre egy pályázat érkezett Venczel Csaba pályázó részéről, a képviselők 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett meghosszabbították Venczel Csaba igazgatói kinevezését.
Az első napirendi pont második felében a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjainak megválasztására vonatkozó előterjesztést tárgyalták a képviselők. A testület elnökének Bocskay László önkormányzati képviselőt, tagjainak pedig Pápa Városi Rendőrkapitányság vezetőjét, Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága vezetőjét, Pápa városban működő vám- és pénzügyőri kirendeltség vezetőjét, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Gondozási Központjának vezetőjét, Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének vezetőjét, Pápa Városi Polgárőrség elnökét, Grőber Attila önkormányzati képviselőt és Erőss Bulcsú önkormányzati képviselőt választották meg a döntéshozók.
A minősített többség elve alapján a pót-előirányzati kérelmek kerültek a második napirendre. A pót-előirányzati kérelmek azt a célt szolgálják, hogy a költségvetés elfogadása óta felmerülő szükséges költségeknek fedezetet biztosítsanak. Ezt követően fontos kiegészítést szavaztak meg a képviselők a Szervezeti és Működési Szabályzat módosító indítványában, hiszen a polgári részvételt szabályozták a jövőbeni rendeletalkotásban.
Szintén elfogadták az egyes pénzbírságok összegét tartalmazó önkormányzati rendeletek módosító indítványát a képviselők. A szabálysértésekről szóló törvény értelmében az önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a szabálysértés elkövetése miatt kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. május 30-i testületi ülésén elfogadta a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet, melyben a szabálysértések elkövetése esetén kiszabható pénzbírság összegét 50 000 forintig terjedő összegben állapította meg.
Így azzal összefüggésben, azon további önkormányzati rendeletek módosítását is megszavazták ma a képviselők, melyek a szabálysértés esetén kiszabható pénzbírság összegére vonatkozó rendelkezést tartalmazzák. A rendelet július 15-én lép hatályba.
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló, ez év január 1-jétől hatályos törvényerejű rendelet módosítása alapján a települési önkormányzatoknak is e törvény alapján kell rendeletben meghatároznia a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Ennek a kötelességének ma a képviselőtestület eleget is tett, a módosító indítványt ellenszavazat nélkül elfogadták a képviselők.
Pápa Belváros területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról, valamint a Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is szavazott ma a testület, 13 igennel megszavazták a szükséges módosításokat.
A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás előző évi tevékenységéről és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. első félévében végzett tevékenységéről szóló beszámolót is elfogadták a képviselők. A vegyes ügyekben több határozatot is megtárgyaltak. A lejárt határidejű határozatok mellett a  KEOP-7.3.1.3/09-11 számon „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” címen meghirdetett pályázati felhívásra „Pápa, Esterházy kastély szűk környezetének helyreállítása” címen benyújtandó pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők. Csillag István, Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának megbízott parancsnoka indítványozta Pápa testvérvárosi kapcsolatainak figyelembevételével egy vízszállító autó ajándékba adását Kovászna városnak. A megbízott parancsnok beadványában arról adott tájékoztatást a képviselőknek, hogy a Tűzoltóság 2011. június 22-i hatállyal a Steyr 16 S 26 4x4 típusú és GGZ-536 forgalmi rendszámú vízszállítóját kivonta készenléti szerállományából. A vízszállító 1997-ben került a Pápai Tűzoltósághoz, és 2011-ig készenléti gépjárműként volt üzemben. A jármű kikerült a központi finanszírozásból, ezért kellett gondoskodni annak további hasznosításáról. A vízszállító egyébként műszakilag jó állapotban van és várhatóan szeptemberben kerül új tulajdonosaihoz.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-04-20 19:37:09

Dr. Áldozó Tamás: Minden városi óvoda fogad kisgyermekeket


ajánlott cikk főképe

2020-04-03 17:54:45

Zsákutca lett a Fenyves utcából


ajánlott cikk főképe

2020-02-12 21:33:09

Othello szeret és félt, Desdemona lázad, Jago manipulál


ajánlott cikk főképe

2020-05-06 20:09:21

Gépkocsival segítik a máltai munkát