A városnak a következő években több forrásra van szüksége - az idei év utolsó előtti testületi ülése


2011-12-22 20:33:08  | cikk: Tóth Tamara  | fotó: Tóth Tamara  | 


A városnak a következő években több forrásra van szüksége - az idei év utolsó előtti testületi ülése  főképe
A 2011-es év utolsó előtti testületi ülését hívta ma össze dr. Áldozó Tamás polgármester. A mintegy 21 napirendi javaslatot tartalmazó ülés első két pontját a Pápa Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság székhelyén tárgyalták a képviselők. A testület 13 fővel határozatképes volt, csak Szirbek Rita ellenzéki képviselőnő nem vett részt a mai ülésen. 
Pápa város tűzvédelme 140 éves múltra tekint vissza, ugyanis 1871-ben szerveződött meg az első pápai önkéntes tűzoltó testület, majd a XX. század közepétől hivatásos állami tűzoltóság látta el a város tűzvédelmi feladatait egészen 1995-ig, amikortól önkormányzati intézményként folytatta tevékenységét a pápai tűzoltóság. 2011-ben újabb mérföldkőhöz érkezett a nagy múltú tűzoltóság élete, hiszen a Parlamentben megszületett a döntés: 2012.január elsejétől újra állami tűzoltóságok jönnek létre.
A Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának 1995 és 2011 közötti, városi önkormányzati intézményként végzett tevékenységéről Csillag István tartott beszámolót.
- Az elmúlt 16 év alatt Pápa Város Önkormányzata és különböző gazdasági társaságok, szervezetek megközelítőleg 60 millió forintnyi önrészt biztosítottak a pályázatokon megnyert különböző tűzoltósági, tűzvédelmi, megelőzési eszközök beszerzésére, amit ezúton is köszönünk - emelte ki Csillag István megbízott parancsnok az ülés elején.
Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, 1995-től is volt tűzvédelem és biztonság Pápán és 2012. január 1. után is lesz.
- Lezárult egy időszak, amikor a helyi önkormányzatnak közvetlenül volt kapcsolata a tűzoltósággal. Szép időszak volt, bár sok ellentmondást is magába rejtett. Köszönöm szépen valamennyiük munkáját és bízom abban, hogy a pápai tűzoltóság személyi állományában mindig lesznek olyanok, akik előbbre tudnak lépni ebben a szakmában és magasabb beosztásba kerülnek. A napirendi pont tárgyalásának végén az Önkormányzat a város polgárai és a bajba jutottak szolgálataiért végzett elkötlezett munkája és szakmai elhivatottsága elismeréseként Pro Publico díjat adományozott Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának. A részletes beszámolót a testület egyhangúan elfogadta, majd a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolóról döntöttek a képviselők. Takács Pál kuratóriumi elnök az írásos beszámolóhoz szóban annyit tett hozzá, ez az alapítvány több szempontból is rendkívül fontos, hiszen működésének köszönhetően tudja a pápai tűzoltóság a hiányzó, szükséges eszközeit beszerezni.
Ezt követően az ülés a Városháza tanácstermében folytatódott a megszokott keretek között. Harmadik napirend alatt egy személyi ügyet tárgyaltak meg a képviselők, ugyanis a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ igazgatója, Veszpréminé Turtsányi Valéria azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetői megbízását 2011. december 30-i hatállyal közös megegyezéssel szüntessék meg. Kérését azzal indokolta, hogy élni kíván a 2011-ben hatályos nyugdíjjogosultságra vonatkozó rendelkezések szerinti előrehozott öregségi nyugdíj igénybe vételével. Az igazgató asszony 2011. január 26-án betöltötte az 59. életévét, életkora és szolgálati ideje alapján előrehozott öregségi nyugdíjra vált jogosulttá. A döntéshozatalt követően dr. Áldozó Tamás megköszönte az intézményvezetőnek együttműködését és mindazon munkáját, amit a városért tett az elmúlt, több mint 20 évben.
A továbbiakban módosították a képviselők a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet 10 igen, 2 tartózkodás és egy ellenszavazat mellett. A minősített többség elve alapján hasonló felállással szavazták meg a képviselők a következő napirendi pontot is, amely az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szólt.
A következő három napirend hosszabb vita után került elfogadásra, ugyanis ma tárgyalták a képviselők a 2012. évi adókat és azok növekedési mértékét. Elsőként a helyi iparűzési adó volt napirenden. Grőber Attila a központi, országos költségvetés után érdeklődött, egészen pontosan arra volt kíváncsi az MSZP-s képviselő, hogy a központi normatív támogatás, és az SZJA mekkora arányban marad helyben,  miért a sietség, amikor még nem tudni, mit hoz a jövő.  A polgármester válaszában kifejtette, a képviselőtestület a 2011-2014. évekre elfogadott Gazdasági Programjának az „Adópolitika, hatósági árak” feladatai között meghatározta, hogy az önkormányzat által vállalt feladatok finanszírozásához a helyi adóbevételek növelése szükséges, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában meghatározta a helyi adók rendszerében szükséges módosításokat, melyben döntött a helyi iparűzési adóban a mentesség megszüntetéséről. A testület 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett megszavazta a rendelet módosítását, amely kimondja: a helyi iparűzési adóban hatályon kívül helyezésre kerül az azon vállalkozások részére biztosított mentesség, amelyeknek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, ez a változtatás 2012. január elsején lép életbe.
A képviselők döntöttek arról is, hogy januártól az idegenforgalmi adó mértéke 430 Ft-ra emelkedik. Ezt Erőss Bulcsú jobbikos képviselő nem támogatta, mondván más, nagyobb turisztikai adottságokkal rendelkező városokban sincs ekkora mértékű IFA. Az építményadóról szóló rendelet módosítása is hosszú vitát eredményezett a képviselők között. Grőber Attila „Nézzünk a pápaiak szemébe!”-mondattal név szerinti szavazást kért, Tapolcafői Városrész Önkormányzatának képviselői ugyanis nem támogatták a rendeletmódosítást, ám ezzel szemben ma az ülés során a részönkormányzat elnöke, Zsegraics Gyula igennel szavazott az emelésre. Pingitzer Sándor ellenzéki képviselő nem értette, mekkora bevételt hoz és miért szükséges a 100 forint/négyzetméternyi emelés, így a rendeletmódosítást ő sem tudta elfogadni. A szavazáson a képviselők eldöntötték: jövőre az építményadó mértéke 1 050 Ft/m2/évre emelkedik.
A továbbiakban módosították a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendeletet, a jövőben a Családok Átmeneti Otthonába történő elhelyezés iránti kérelmet a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Adminisztrációs hiba miatt kellett módosítani a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendeletet.
Emelkednek január elsejétől a temetői létesítmények használatáért a szolgáltatók által fizetendő díjak összegei is: az Alsóvárosi temetőben 34.600 forint lesz egy temetés, egyéb temetőkben pedig 29.000 forintra emelkedik ez az összeg. Új sírkövek, sírboltok, kripták készítése esetén is emelkedik a szemledíj. Sírbolt, kriptaépítés: 6.300 forint lesz egy sírbolt, vagy egy kripta, új sírkő állítása pedig 3.150 forintba fog kerülni jövőre.
Ma tárgyalták a képviselők a Bakony Volán Zrt. a helyi tömegközlekedés tekintetében, 2012. évre tervezett díjemelési javaslatait, a jelenlévők 12 igennel és egy nem szavazattal a II. számú változatot fogadták el.
A szünet után szavaztak a képviselők a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, nőnek a Talajerőgazdálkodási Kft. Pápa és közigazgatási területére vonatkozó 2012. évi szolgáltatási díjai is.
Ezt követően több beszámoló elfogadásáról döntöttek a képviselők, és ellenszavazat nélkül jóváhagyták a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztésért Közalapítvány, az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló, a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. gazdasági félévéről szóló, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás valamint a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Pápa Belváros funkcióbővítő rehabilitációja című pályázatáról és a 2011. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolókat.
Az előírásoknak megfelelően a környezet állapotáról dr. Áldozó Tamás, Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőasszony pedig a hulladékgazdálkodási ellenőrzésekről állított össze a 2011. évre részletes tájékoztatót, melyet szintén egyhangúan elfogadtak a képviselők. Az ülés a vegyes ügyek megtárgyalásával zárult. Legközelebb decemeber 30-án tárgyalnak a képviselők.


Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-02-18 20:03:12

Emlékállítás a rendszerváltásnak


ajánlott cikk főképe

2020-02-27 15:40:17

Az influenza járvány miatt látogatási tilalom lépett életbe a kórházban


ajánlott cikk főképe

2020-04-01 15:02:18

A járvány elleni védekezésre fordítják a képviselői tiszteletdíjakat - újabb polgármesteri rendelet született


ajánlott cikk főképe

2020-03-04 17:46:31

60 facsemete a tapolcafői kerékpárút mentén