Március 31. az építményadó bevallási határideje


2012-03-02 17:12:49  | cikk: Tóth Tamara  | 


Pápa Város Önkormányzatának 2011-2014. évekre elfogadott Gazdasági Programja szerint az önkormányzat által vállalt feladatok finanszírozásához a helyi adóbevételek növelése szükséges. Ennek megfelelően a képviselőtestület 2011. december 22-i ülésén a helyi adó-rendeletek 2012. január 1-jétől életbe lépő módosításáról döntött.
A változásokról Menyhárt László, a Gazdasági Osztály vezetője tájékoztatta portálunkat. Mindenkit érintő és közérdeklődésre számot tartó kérdés például az építményadó, hiszen a rendeletnek köszönhetően a magánszemélyek gépjárműtárolóra biztosított mentessége megszüntetésre került. Az építményadó (továbbiakban a közismertebb nevén: garázsadó) mértéke 2012. évben 1 050 Ft/m2, bevallásának benyújtási határideje 2012. március 31. és az adót két egyenlő részletben június 30-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

- 2012. január elsejétől tehát a lakosságnak építményadót, más néven garázsadót kell fizetniük. A garázsok bejelentése önbevallás útján történik, formanyomtatványon, mely elérhető honlapunkon, Pápa város honlapján , illetve beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és az Adócsoport irodáiban (Pápa, Fő u. 12.), valamint az Okmányirodában. Az Adócsoport irodáiban szakmai segítséget is tudunk nyújtani a kitöltéséhez, illetve az ügyfélszolgálaton megerősített napokon fogják kollégáim segíteni a bevallási nyomtatvány kitöltését, mivel tudjuk azt, hogy ezek a nyomtatványok nem mindig annyira egyszerűek, mint gondoljuk.

A fenti határidőig kell a bevallást benyújtani mindenkinek, aki 2012. január 1-jén egy vagy több gépjármű elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja.
Gépjárműtároló az az épület, épületrész, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásban miként van feltüntetve.

- Azt, hogy mi minősül garázsnak, a hétköznapi nyelvre fordítva talán úgy lehetne meghatározni, hogy minden, amiben gépjárművet tárolunk vagy garázsnak építettek. Amennyiben garázsnak lett feltüntetve valamely ingatlanon egy építmény és nem annak használják, akkor célszerű azt átminősíttetni, hiszen hosszútávon több befizetéstől óvja meg magát az illető. Szeretném felhívni arra figyelmet, hogy nem elegendő átminősítteti az építményt, azt az ajtót, amely korábban gépjárműtárolásra tette alkalmassá, le kell szűkíteni akkora méretre, hogy a későbbiekben már ne legyen arra alkalmas. Nem mindegy, mert tudjuk, hogy leleményes a magyar és az ellenőrzés során erre külön figyelünk. A bevallási kötelezettség elmulasztása szankciókat, bírság kiszabását, késedelmi pótlék előírását vonja maga után - figyelmeztet az osztályvezető.

Kivétel a szabály alól: a súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő egy gépjármű elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló mentes az adó alól. Súlyos mozgáskorlátozott személy az, akit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja figyelembevételével az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadó fizetése alól mentesített. A mentesség igénybevételéhez a 2011. július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény annak hatályossági idején belül, legfeljebb azonban 2012. június 30-ig használható fel. A 2011. július 1-jét követően (beállt) beálló egészségromlás vagy a korábbi ideiglenes állapot megszűnése következtében kérheti (bevallás benyújtása mellett) gépjárműadó alóli mentesítését az adóhatóságnál. Az elfogadható igazolásokról kérjük érdeklődjön az adócsoportnál személyesen vagy telefonon.
Az adómentesség érvényesítéséhez elegendő a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata is. A mozgásában korlátozott személy parkoló kártya megléte és érvényességi időtartama nem jelenti automatikusan a gépjárműadó alóli mentességet. Menyhárt László még egy fontos adóváltozásra hívja fel a figyelmet.
A 2011. évi bevallások benyújtásának és a talajterhelési díj befizetésének határideje 2012. április 2.
- Felhívjuk a talajterhelési díjfizetésre kötelezett ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy a 2011. évi CCI. törvény módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt, így 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj mértéke Pápa városában 360 Ft/m3-ről 3600 Ft/m3-re emelkedett. Ez idei évi fizetést még nem jelent, hiszen jövő év március 31-ig kell bevallani majd és megfizetni, de már tárgyévben szükséges félrerakni rá a pénzt, hiszen a február elsejétől érvényes díj szerint kell visszamenőleg fizetni. A talajterhelési díjat azoknak kell megfizetni, akiknek az ingatlana előtt a csatorna rendelkezésre áll, de nem kötöttek rá. Javaslom a közcsatornára csatlakozást és a Pápai Vízmű Zrt-vel a csatornaszolgáltatási szerződés megkötését, ezt lehetőség szerint az érintett adóalanyoknak minél előbb célszerű elvégezni. Ezt a környezetvédelem érdekében és saját pénztárcája érdekében is javaslom mindenkinek, aki még nem kötött rá a csatornahálózatra.

A vállalkozásokat és magánszemélyeket érintő adóváltozásokról:
Alanyi és feltételes mentesség változásai 2012. január 1-től:

  • Az építményadóban csak olyan ingatlanokra érvényesíthető úgynevezett feltételes-mentesség, amelyeket a preferált (jellemzően nonprofit) szervezet az alapító okirata, alapszabálya szerinti alaptevékenységéhez használ. Nem jár tehát építményadó mentesség például az alapítvány, a közszolgáltató szervezet (így MÁV, VOLÁN) bérbe adott épülete után.
  • Az úgynevezett közműszolgáltatók (a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást nyújtók- ideértve a víziközmű-társulatot is -, feltéve, hogy nettó árbevételük legalább 75 százalékban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatásnyújtásból származik) kikerülnek a helyi adókról szóló törvény szerinti közszolgáltató szervezetek köréből, ezáltal elveszítik feltételes helyiadó-mentes státusukat is. Ez azt jelenti, hogy 2012. január 1-jétől valamennyi helyi adóban fennáll adókötelezettségük, függetlenül attól, hogy az adóévet megelőző évben keletkezett-e társaságiadó-fizetési kötelezettségük, vagy sem.
  • Nem tartozik a helyi adó hatálya alá a magyar állam, a helyi önkormányzat, a helyi és kisebbségi önkormányzat, az egyház és a költségvetési szerv sem.

Nem változott:

  • A feltételes helyi adó-mentesség minden helyi adóra vonatkozó személyi mentességet jelent abban az esetben, ha az adott szervezetnek (például társadalmi szervezet, alapítvány, köztestület) az adóévet megelőző évi jövedelme után nem keletkezett társaságiadó-fizetési kötelezettsége.

Építményadó mentességek:

Változás 2012. január 1-től:

  • Megszűnik a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetve nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek mentessége
  • az állami-önkormányzati fenntartású intézményeket magukban foglaló épületek után a jövőben sem kell adót fizetni

Nem változott:

  • Továbbra is mentes az építményadó alól a szükséglakás, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépület (például istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), ha azt az adóalany ténylegesen is állattartási-növénytermesztési tevékenységéhez használja.
További adóváltozások 2012. január elsejétől: Az idegenforgalmi adó mértéke 2012. január 1. napjától 430,- Ft/fő/vendégéjszaka. A helyi iparűzési adóban hatályon kívül helyezésre került a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége, így a korábbi években e mentességi körbe tartozó vállalkozóknak is adófizetési kötelezettsége keletkezik első ízben 2012. szeptember 15-ig.
Az adóbejelentkezések alapján az önkormányzat kipostázza a bevallási nyomtatványokat, és felhívja azon vállalkozók figyelmét, akik nem tettek eleget adóbejelentkezési kötelezettségüknek szíveskedjenek azt minél előbb pótolni. A bevallási határidő május 31., a bevallási nyomtatvány elérhető, kitölthető, illetve kinyomtatható Pápa város honlapján. Az előző évben adóelőleg-fizetésre kötelezett vállalkozók március 19-ig és szeptember 15-ig fizethetik meg a 2012. évi előleget, az előlegfizetést első ízben teljesítő vállalkozók a bevallás alapján szeptember 15-ig fizethetik meg a teljes évi adóelőleget. A hatályos jogszabályok alapján a fizetési kötelezettségről határozatot nem küld az önkormányzat. Az előző évhez képest a gépjármű adóztatásban változás nem történt, a március 19-ig esedékes I. félévi adófizetéshez tájékoztató levelet vagy határozatot már kipostázta az intézmény.

Képek:

nincsenek képek

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2020-05-09 09:37:52

Szabadtéri misékre várják a 65 év alattiakat vasárnaponként


ajánlott cikk főképe

2020-02-17 21:09:15

János vitéz, kicsit másként


ajánlott cikk főképe

2020-05-06 14:54:42

Vért adtak a tűzoltók


ajánlott cikk főképe

2020-06-10 13:43:24

Kettő nyári tábort kínál a könyvtár