Ülésezett Pápa Város Képviselőtestülete


2012-05-17 19:56:41  | cikk: Tóth Tamara  | fotó: Tóth Tamara  | 


Ülésezett Pápa Város Képviselőtestülete főképe
A képviselőtestület az ülés megkezdése előtt a Belváros rehabilitáció egyes készülő projektelemeit, a Fő teret, a Városháza B épületét valamint a Mozi épületét tekintette meg. A bejárást követően az ülés, melyen csak Zsegraics Gyula nem vett részt, a Városháza A épületének nagytanácstermében folytatódott. Miután a képviselők elfogadták a meghívóban is szereplő napirendi pontok sorrendjét, Szirbek Rita, a Magyar Szocialista Párt képviselője kért szót. A képviselő asszony aggályait osztotta meg a képviselőkkel a települési önkormányzatok fekvőbeteg ellátó intézményeinek állami átvételéről és átadásáról szóló törvénnyel kapcsolatban. Kérdéseket fogalmazott meg dr. Vörös Ibolyának, ám felszólalása után dr. Áldozó Tamás polgármester, aki az ülést vezette, rendre utasította Szirbek Ritát, ugyanis az Önkormányzat SZMSZ-e a napirend előtti kérdés műfaját nem ismeri. A napirendek tárgyalása Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával kezdődött, majd a 2011. évi ellenőrzések tapasztalatainak megtárgyalásával folytatódott. A képviselők ellenszavazat nélkül elfogadták a költségvetés végrehatásáról szóló határozati javaslatot, de az erről szóló rendelet-tervezetet már nem támogatta az összes képviselő, 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett azt a minősített többség elve alapján fogadták el. A 2011. évi ellenőrzési tapasztalatok esetében nem volt nézeteltérés a képviselők között, egyhangúan megszavazták.
Második napirendi pontban Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról szavazott a testület, melyet 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett szintén elfogadtak a képviselők. A 76. sorszámú előterjesztés, azaz a harmadik napirendi pont, a városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szólt. Szirbek Rita ellenzéki képviselő a kérdések során az önköltségek és a normatíva csökkentésétnek okai illetve az étkezést igénybe vevők differenciál táblázatának változtatásai után érdeklődött. Dr. Áldozó Tamás hozzászólásában kifejtette, az önköltség csökkentése inkább gazdálkodást jelent, amihez hozzá kell tenni, hogy az Önkormányzat az intézmény működésén könnyített azzal, hogy néhány költségigényes ellátást átszervezett, illetve átalakított. Grőber Attila, ellenzéki képviselő az után érdeklődött, milyen számítási módokkal számolta ki az önkormányzat, hogy az egyes bölcsődékben mennyi a gondozási díj. Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető válaszában ismertette a számításra vonatkozó törvényi szabályozást.
Dr. Vörös Ibolya hozzászólásában a rendelet-tervezetet rendkívül méltányosnak minősítette, majd úgy fogalmazott, a döntés kedvező lehetőséget biztosít a szociális ellátások tekintetében. A képviselők végül 13 igen szavazattal elfogadták a rendelet-tervezetet.
A negyedik napirendi pontban a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szavazott a testület. Az egészségi állapotuk miatt rászorultak támogatása céljából indokolt tervezett módosítást ellenszavazat nélkül elfogadták a képviselők.
Ötödik napirendi pontban a város sportéletét középtávon befolyásoló rendeletről, azaz a Sportkoncepció elfogadásáról döntött a képviselőtestület.  Grőber Attila felszólalásában elsőször a mindennapi testnevelés bevezetésével kapcsolatban felmerült aggályait ismertette a képviselőkkel, majd arra tett javaslatot, hogy a város sportlétesítményei közül az egyiket a tömegsport felé nyissák ki, lehetővé téve, hogy minél többen civil tudjon sportolni, kikapcsolódni valamint javasolta, hogy gyűjtsék össze, akár pályázati úton is és dolgozzák fel Pápa város sporttörténeti anyagát. A képviselők támogatták a javaslatokat.
Vegyes ügyekben a lejárt határidejű határozatok mellett több határozati javaslatról szavazott a testület. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati felhívások jelentek meg TÁMOP-6.1.2/11/1/A „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok”, valamint TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” címekkel. A pályázatok benyújtását a képviselőtestület támogatta. A továbbiakban a képviselők jóváhagyták Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának és a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását, majd elfogadták a Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és a Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ között kötött a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtását is jóváhagyták. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány levéllel fordult Pápa Város Önkormányzatához, melyben a XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támogatását kérték. Az Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. A képviselők egyhangúan úgy döntöttek, a felkérésnek eleget téve 200.000,- forint támogatást biztosítanak a rendezvény szervezőinek. Végül a képviselők kijelölték a 2012. július 6-8. között Pápa város képviseletében Leinefeldébe utazó delegációban résztvevőket. A testületi ülés most is zárt üléssel fejeződött be, melyen többek között a Pápai Platán Nonprofit Kft. beszámolójáról szavaztak a képviselők.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!

Ez is érdekelhet
ajánlott cikk főképe

2019-11-26 22:26:08

Advent az Esterházy-kastély udvarán


ajánlott cikk főképe

2019-12-07 22:38:33

Borbély Lajosra emlékeztek a városbarátok


ajánlott cikk főképe

2020-02-05 20:55:07

Épül a kutyások birodalma is


ajánlott cikk főképe

2019-11-10 22:03:19

25 éves az Országos Mécs László Irodalmi Társaság